Flertall for å utrede dobbelt statsborgerskap

Sveinung Rotevatn
Foto: Jo Straube

I høst fremmet Venstres Sveinung Rotevatn og Iselin Nybø sammen med SV et forslag om at Norge skal tillate dobbelt statsborgerskap. Kommunal- og forvaltningskomiteen har avgitt sin innstilling, og forslaget om å utrede ulike deler av ordningen får tilslutning av en samlet komité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Jeg er glad for at Stortinget nå mener at det er grunnlag for å se på det særnorske forbudet mot dobbelt statsborgerskap, og jeg håper regjeringen raskt kommer tilbake med et forslag om å tillate dette, sier Sveinung Rotevatn.

Les hele forslaget på Stortingets nettsider

– Vi er det eneste landet i Norden som ikke tillater dobbelt statsborgerskap. Bare seks av 46 stater i Europa har samme regler som Norge. En lang rekke land har åpnet for dobbelt statsborgerskap de siste 15 årene, senest Danmark i fjor. Det er på tide at Norge følger etter, sier Rotevatn.

Jeg håper regjeringen raskt utreder og fremmer forslag om å tillate dobbelt statsborgerskap

Sveinung Rotevatn

Han viser til at internasjonaliseringen har ført til at flere nordmenn bor utenlands i perioder, og mange av disse etablerer også familie i utlandet.

– Familien vil da ha en tilknytning til to land, og den tilknytningen bør det også være mulig å formalisere gjennom et dobbelt statsborgerskap , sier Rotevatn.

Vanskelig for barn

Iselin Nybø
– Vi kan ikke akseptere at barn i samme familie har ulike rettigheter avhengig av hvor de er født, sier Iselin Nybø

– Forbudet mot dobbelt statsborgerskap gjør det særlig vanskelig for barn av foreldre med statsborgerskap i ulike land. Barna kan få ett eller to statsborgerskap avhengig av hvilket land de er født i. Vi kan ikke akseptere at barn i samme familie har ulike rettigheter avhengig av hvor de er født, sier Iselin Nybø.

Hun mener forskjellsbehandlingen av barn med foreldre fra to land understreker behovet for å fjerne det særnorske forbudet.

– Det er mer enn 15 år siden Statsborgerutvalget anbefalte at man åpnet for dobbelt statsborgerskap, og det er gledelig at et flertall i Stortinget nå endelig åpner for å følge opp utvalgets klare anbefaling, avslutter Nybø.

Kommunal- og forvaltningskomiteen fremmer enstemmig følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan hovedregelen om ett statsborgerskap slår ut i praksis i en mer globalisert hverdag, blant annet for arbeidsmuligheter og sikkerhets- og kriminalitetsbildet, og eventuelle behov for endringer i statsborgerloven som følge av dette. Regjeringen bes også vurdere om endringer i andre lover kan avhjelpe situasjonen for de som i dag opplever ulemper ved prinsippet om ett statsborgerskap, fremfor å endre statsborgerloven. En utredning må også inneholde en vurdering av hvilke konsekvenser en eventuell åpning for dobbelt statsborgerskap vil ha for plikter og rettigheter i Norge.»

Les hele komitéinnstillingen på Stortingets nettsider

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**