Fornybar AS må legges til Bergen

Environment concept. Handshake between human hand and tree., Illustrasjonsbilde: iStock
Venstres budsjettseier, investeringsselskapet Fornybar AS, må legges til Bergen, skriver byrådet i dagens Bergens Tidende.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I behandlingen av årets statsbudsjett vedtok Stortinget at det skal utredes etablering av et nytt statlig investeringsselskap rettet mot selskaper som utvikler og benytter grønn teknologi. Dette er en fremtidsrettet beslutning. Fondet skal sammen med private kunne investere i fornybar energi, klimavennlige transportløsninger, CO2-lagring og energieffektive industriprosesser. Dette er et viktig grep for å sikre risikokapital til tunge teknologiløft.

Byrådet i Bergen mener Fornybar AS bør lokaliseres i Vestlandets fornybarhovedstad. Bergen har den sterkeste forvaltningskompetansen på Vestlandet og de ledende forskningsmiljøene innen grønn teknologi. I Bergen vil fondet være en del av et miljø som jobber intensivt med nye løsninger innen fornybar energi. I tillegg har vi Vestlandets sterkeste finansbransje og god tilgang på privat kapital.

Bergen har allerede et godt samarbeid mellom næringsliv, utdanningsinstitusjoner og relevante forskningsinstitusjoner i byen, og det er en bred allianse som nå jobber for å sikre at Fornybar AS legges mellom de syv fjell. Gjennom klyngearbeid innen havbruk og olje- og gass, hvor regionen har fått både nasjonale og globale ekspertsenter, er det vokst frem verdensledende miljø. Innen fornybar har vi et godt utgangspunkt til å gjenta suksessen.

Det mangler ikke på kompetente naboer i en region som ble bygget på fornybar vannkraft. CMR og GreenStat jobber med spennende hydrogenprosjekter og fyller det grønne skiftet med innhold. BKK er Vestlandets største kraftselskap. Handelshøyskolen, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen er ledende både på forskning og utdanning av fremtidens beste hoder innen fornybar energi og grønn teknologi. Og kommunen er klar for å ta sin del av jobben med å styrke grønne og blå klynger.

Fornybar AS kan bli et viktig virkemiddel for Norge i arbeidet med å nå målene som ble fastsatt i klimaforliket i Paris. Fondet er ikke et arbeidsledighetstiltak, men en viktig investering for fremtiden. Da må det lokaliseres slik at det har størst mulig sjanse for å lykkes.

Harald Schjelderup (Ap) – byrådsleder

Julie Andersland (V) – klimabyråd

Dag Inge Ulstein (KrF) – finansbyråd

Innlegget stod på trykk på s.30 i Bergen Tidene mandag 7.mars 2016

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**