Uttalelse: Intercity må inn i neste transportplan og 3. rullebane på Gardermoen må ut

Illustrasjon: Colourbox

Venstres landsstyre krever at hele Intercity-nettverket kommer med i neste nasjonale transportplan (NTP 2018-2029) som skal vedtas våren 2017. Fagetatene anbefaler i sitt forslag å kutte den ytre delen av Intercity til Halden, Skien og Lillehammer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I det første statsbudsjettet inngått mellom de fire samarbeidspartiene i denne stortingsperioden, fikk Venstre vedtatt at regjeringen skal planlegge Intercity som ett prosjekt helt frem til Lillehammer, Skien, og Halden, samt vurdere planlegging videre mot Gøteborg. Venstres landsstyre mener dette vedtaket gjelder fortsatt, og er et viktig premiss for behandlingen av neste nasjonale transportplan.

Intercity er et miljøeffektivt prosjekt som knytter sammen store bo- og arbeidsmarkeder på Østlandet. Intercity er også en svært viktig start på nye høyhastighetslinjer som kan knytte øst og vest, nord og sør sammen. Det krever imidlertid at man må planlegge for høye nok hastigheter på Intercity-strekningene. Minimum 250 km/t. Vi står nå i reell fare for å bygge ut et Intercity-nettverk som fort vil bli utdatert og for tregt. Størsteparten av strekningene bygges for en hastighet på 200 km/t eller lavere, mens målsetningen er minimum 250 km/t. På Vestfoldbanen er det f.eks. bare 2 km ved Sande som er dimensjonert for 250 km/t/. Det er et for kortsiktig perspektiv.

Jernbanepolitikk og luftfartspolitikk er to sider av samme sak. Tog må i mye større grad erstatte fly innenlands i Sør-Norge. Det er god miljøpolitikk å utnytte eksisterende infrastruktur på Rygge og Torp, fremfor å bygge ny rullebane på Gardermoen. Med nytt Intercity-nettverk vil Rygge og Torp bli knyttet enda tettere opp mot sentrale deler av Østlandet. En sammenkobling Vestfoldbanen, landets mest trafikkerte jernbanestrekning, med Sørlandsbanen vil ikke bare forkorte reisen til Oslo fra Sør-Vest-Norge.

Venstre vil ha en luftfart med redusert CO2-utslipp. Vi mener derfor det er riktig å avgiftsbelegge utslipp fra luftfarten sterkere. Luftfarten bør stimuleres til å ta i bruk mer miljøvennlige energikilder. Både 2. generasjons biodrivstoff og hydrogenløsninger må stimuleres. I statsbudsjettet for 2016 fikk Venstre gjennomslag for å gi 25% i rabatt på landingsavgiften for fly som har minimum 25% biodrivstoff.

Klimatoppmøtet i Paris var et vendepunkt for verden, det må også bli et vendepunkt for Norge. Klimautslippene innenfor transport utgjør om lag en tredjedel av i totale utslippene i Norge. Fagetatene anbefaler å halvere dette innen 2030. Da må man velge en annen strategi enn store motorveier med 110 km/t. Venstre landsstyret mener det langt viktigere å få opp hastigheten på tog, enn hastigheten på vei-nettet, og vil derfor prioritere de største pengene på jernbane, kollektiv og sykkel i neste nasjonale transportplan.

Les vedtaket i Stortinget om Intercity

Uttalelsen ble vedtatt av Venstres landsstyre 14. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**