Ja til kommunesammenslåing

30. mai skal Vestre Toten kommunes innbyggere stemme over forslaget om en potensiell kommunesammenslåing. Denne folkeavstemningen vil være rådgivende for hva politikerne senere bestemmer, og vil legge føringen for politikken som gjennomføres i Vestre Toten kommune i fremtiden.

En potensiell kommunesammenslåing har mange fordeler. Først og fremst, bidrar det til å skape større og mer robuste kommuner, som kan ta over enkelte av de statlige oppgavene. Dette bidrar til å styrke lokaldemokratiet, og gjør at kommunene selv får større innflytelse på hverdagen.

Når vi ser på dagens kommunestruktur, ser vi at dagens velferdsstat står ovenfor mange og nye utfordringer som skal ivaretas. Vi har et økt behov for ytelser innen infrastruktur, arbeidsliv, helsetjenester, videregående skoler og en rekke andre områder. I tillegg til at disse grunnleggende behovene skal dekkes, er det viktig at vi dekker de på en måte som tar vare på miljøet, og som er bærekraftig for de fremtidige generasjoner. Dette krever mer ressurser og mer kompetanse enn de minste kommunene i dag innehar.

Vestre Toten kommune har allerede et tett samarbeid med Gjøvik og Østre Toten kommune når det gjelder mange tjenester, men det kan allikevel bli bedre. Særlig utsatte områder er barnevern og voksenopplæring, hvor et nærere samarbeid vil styrke tilbudet og ha en bedre kapasitet til fremtidige utfordringer. Vestre Toten Venstre mener derfor det er viktig og riktig å se til kommunesammenslåing som en naturlig løsning.

En samlet kommune med Gjøvik, Vestre,- og Østre Toten kommuner vil høyst trolig ha en sterkere stemme mot regjering og nasjonale forvaltningsapparater. Ved å samle alle kommuner under en administrasjon vil man styrke kommunens økonomi. Dette vil skape rom for desentraliserte tjenester som kommer alle innbyggerne i kommunen til gode.

For første gang får også 16-åringer være med å stemme i en folkeavstemning i Vestre Toten. Dette mener Vestre Toten Venstre er veldig positivt og gjør at avstemningen i slutten av mai vil representere helheten av befolkningen bedre.

Vestre Toten Venstre oppfordrer alle innbyggere i kommunen til å møte på folkemøter om kommunesammenslåing, 18. april (Bøverbru), 25. april (Reinsvoll), 28. april (Eina) og 10. mai (Raufoss), for å bli med og ta en aktiv del i debatten og folkeavstemningen. Vi anbefaler også alle interesserte til å gå inn på sammengirvimer.no for å lese mer om planene for kommunesammenslåingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**