To kandidatpresentasjonsmøter avholdt denne uken

Nord-Aurdal Venstre

Hordaland Venstre avholdt denne uken de to første i rekken av totalt 4 oppsatte kandidatpresentasjonsmøter rundt om i fylket før nominasjonsmøtet. Startskuddet for kandidatpresentasjonen gikk i Granvin onsdag 17. august. Møtet var åpent for alle medlemmer i Voss- og Hardangerregionen.

Kandidatpresentasjonsmøte i Granvin august 2016

Kandidatpresentasjonsmøte i Granvin august 2016

4 kandidater hadde tatt turen til Granvin. Ungdomskandidaten Sondre Hansmark Persen fikk åpne debatten, med påfølgende innlegg fra Idun Bortne, Bergen; Terje Breivik, Ulvik og Anne-Beth Njærheim, Bømlo. Det ble åpnet for spørsmål etter hvert innlegg.

Til møtet på rådhuset i Knarvik torsdag kveld møtte 3 kandidater – Terje, Idun og Sondre – og et lite knippe publikum fra lokallagene i Lindås og Radøy. De få som møtte hadde et interessant møte med innlegg fra kandidatene og debatt på varierte tema som for eksempel utfordringer for kommende generasjoner, byråkrati i staten, næringspolitikk, frafall i videregående skole, fornybar energi og konsekvenser for Venstre av støtte til FrP i regjering – mye det samme hadde vært oppe på møtet i Granvin kvelden før. Terje Breivik fortalte ivrig om alt som Venstre har lykkes med å få gjennomslag for av tiltak, i Hordaland og nasjonalt, den siste perioden. Avslutningsvis ble de siste meningsmålinger og valgkampstrategi diskutert.

Det ble ikke avholdt noen felles prøvenominasjon for regionene i disse møtene siden det møtte opp så pass få medlemmer og ikke alle lokallag var representert. Det er opp til lokallagene selv å avholde prøvenominasjon innen 25. august.

Det blir også kandidatpresentasjoner neste uke – i Leirvik på Stord 22. august og i Bergen 23. august. Alle medlemmer og andre interesserte er velkomne!

Møte for Sunnhordlandsregionen mandag 22. august kl. 18-20 i kommunestyresalen på rådhuset, Borggata 2, Leirvik, Stord

Møte for Bergen og omlandskommunene tirsdag 23. august kl. 18-21 i auditoriet Vestland i Fylkesbygget, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**