Ulven må vernes ikke skytes

Ulv i Østmarka. Ola Elvestuen påpeker at Bernkonvensjonen forplikter Norge til å ta vare på rovdyr som ulv. , Foto: Ivar Knai

– Norge kan ikke godta massedrap av en utrydningstruet dyreart. Vi bryter også våre internasjonale forpliktelser når det gjelder hold av store rovdyr, sier leder i Stortingets miljøkomite, Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det er Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Østfold og Akershus som har vedtatt å åpne for lisensjakt på 24 ulver innenfor ulvesonen til vinteren. Elvestuen slår fast at vi nå ser konsekvensene av vedtakene i Stortinget i vår fra Ap, H, Frp, Sp og Krf.

NRK: Venstre, SV og MDG ut av forhandlingene.

Nedslakting

– Ap, H, Frp, Sp og Krf står bak en regelrett nedslakting av ulv i Norge. Danmark, Tyskland og flere europeiske land har en mer tilrettelagt politikk for ulv enn Norge. Stortingets største partier la ansvarligheten til side, og vi har nå en rådende politikk der norske ulvestammen risikerer å bli nærmest utryddet, sier Elvestuen.

Brudd på enighet

Forhandlingene i vår markerte et brudd og slutten på tolv år med brede politiske forlik om norsk rovdyrpolitikk.

– Vi prøvde i det lengste å komme til en enighet, men det var ikke mulig hverken med Arbeiderpartiet eller Høyre og Fremskrittspartiet, sier Elvestuen.

Hører hjemme i norsk natur

– Ulv hører hjemme i norsk natur. Den ble fredet i 1973, den er fortsatt kritisk truet av utryddelse og er på den norske rødlisten for arter. Enhver nedgang i bestandsmål eller ulvesoner vil øke risikoen for at ulv utryddes fra norsk natur. Vi nærmer oss faretruende grensen for ulv som vi må ha for å ivareta forpliktelsene vi har etter Bern-konvensjonen, påpeker Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**