Hva skjer med gamle Teie skole?

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Skal det rives, eller kan det bestå?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre ba om svar.

Flere beboere og politikere har stilt seg spørsmålet om hva som skal skje med de gamle bygningene, nå som alt er fraflyttet. Allerede da det ble bestemt at det skulle bygges en ny samlokalisert barneskole, til erstatning for Grindløkka og Teie skoler, ble det lagt opp til at området skal selges, som en del av finansieringen. Hele eiendommen skulle inngå som en del av finansieringen av de nye skolene og barnehagen.

Etter at den nye barneskolen sto ferdig, har bygningene huset barnehagebarn, mens den nye barnehagen på Teie har blitt bygget. I mellomtiden har det dukket opp mange forslag til alternativ bruk av bygningsmassen. Det har den siste tiden blant annet blitt tatt til orde for å omgjøre en av bygningene til grendehus.

Poppe-Holmdahl ba om avklaring.
Venstres Joachim Bræk Poppe-Holmdahl ba om avklaring.

Det har blitt uttrykkt bekymring for at all bygningsmassen på tomta skal rives, før området legges ut for salg. Dette fikk Nøtterøy Venstres Joachim Bræk Poppe-Holmdahl avkreftet i et spørsmål han hadde til ordfører Roar Jonstang. Ingen bygninger på tomta skal rives, før området legges ut for salg. Riktignok har Nøtterøy kommune engasjert entreprenørselskapet Carl C FON for å fremsette en søknad om riving. Denne søknaden skal de ha fått innvilget, men det er altså ikke snakk om noen riving før ny eier er avklart. Det blir altså opp til ny eier om de ønsker å benytte seg av rivningstillatelsen, enten helt eller delvis.

Hvem som helst kan kjøpe.

Det har versert rykter om at administrasjonen i kommunen allerede har inngått avtaler med en fremtidig kjøper. Også dette ble avkreftet av ordføreren. Hele området skal legges ut for salg på det åpne marked. Det at det skal selges på det åpne markedet, innebærer at hvem som helst kan kjøpe. Så lenge de har finansieringen i orden. Man trenger altså ikke å ha en avklart plan eller være eiendomsutvikler for å komme med bud.

Muligheten for å dele opp tomta, slik enkelte har ytret ønske om, vil det være opp til en ny eier å søke om. Utfallet av en slik søknad, kan naturlig nok ikke forskutteres nå.
Det er uansett ikke aktuelt for kommunen som nåværende eier, å ta initiativ til en slik oppdeling. Dette blant annet fordi dette vil kunne påvirke hva tomten kan brukes til etter et fremtidig eierskifte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**