Medlemsmøte om skolebruksplan, 04.01.2017

Rennebu Venstre inviterer til medlemsmøte:

Tid: Onsdag den 04.01.2017 kl 18.30.
Sted: Kommunehuset på Berkåk.

Før saksbehandlingen starter holder Jon Gunnes. kommunalråd i Trondheim og 1. kandidat i Sør-Trøndelag Venstre, en innledning om Venstres skolepolitikk, med utgangspunkt i nærskole, reiseavstander, lærertetthet, faglig spesialisering og kvalitet.

Deretter vil Oddveig Uv Værnes, rektor ved Innset skole, orientere oss om Innset skole og sine tanker angående framtida der.

På møtet behandles følgende saker:

1. Saker til kommunestyremøtet den 10.01.2017 gjennomgås og behandles.

Spesielt foretas det en vurdering av Venstre sitt standpunkt i forbindelse med:

  • Skolebruksplanen
  • Budsjett og økonomiplan
  • Forslaget om nedleggelse av Voll skole, Innset skole og Innset barnehage.

2. Valg av delegater til fylkesårsmøtet.

Årsmøtet og nominasjonsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre holdes 4. og 5. februar 2017 på Scandic Nidelven i Trondheim.

For at medlemmer skal ha stemmerett på medlemsmøtet, må kontingent være betalt innen 31.12.2016.

Velkommen!

Hilsen Styret

For eventuelle spørsmål;

Lokallagsleder Håvard Rogogjerd, 988 13 233

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**