Årsmøte i Bø Venstre 26. januar 2017 kl. 19 på Sandvin

Årsmøte i Bø Venstre 26. januar 2017 kl. 19 på Sandvin. Saker til årsmøtet sendes til [email protected] innen 12.januar 2017.

Til behandling:

Sak: 01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste til årsmøtet

Sak: 02/17 Valg av møteleder, referent og to til å skrive under møteboka

Sak: 03/17 Godkjenning av årsmelding for 2016

Sak: 04/17 Godkjenning av regnskap for 2016

Sak: 05/17 Valg

Sak: 06/17 Valg av programkomite

Sak: 07/17 Fastsetting av kontingent

Sak: 08/17 Valg av utsendinger til årsmøtet i Telemark Venstre

Sak: 09/17 Sammenslåing av Bø Venstre og Sauherad Venstre

Sak: 10/17 Innmeldte saker til årsmøtet

Sak: 11/17 Politiske uttalelser

 

Bø, den 7. januar 2017

Olav Lahus

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**