Vi må stake ut fiskeripolitikken

Ny leder: Rolf G. Zimmermann har overtatt som leder i Vestvågøy Venstre. På Vestvågøy har kommunestyrerepresentanten og vararepresentanten meldt seg ut. – Venstre i Lofoten må ta mål av seg til å bli stemmen i partiet som setter fiskeripolitikken høyt på dagsorden, mener den nyvalgte lederen som til daglig leder Flakstad Utvikling.

Av MAGNAR JOHANSEN, Lofotposten.

Rolf Zimmermann håper Lofoten kan påvirke Venstres fiskeripolitikk. Nylig overtok bergenseren som leder i Vestvågøy Venstre. Lokalpartiet sliter i likhet med landspartiet med å holde rekkene samlet.

Fiskeristemmen

Zimmermanns fanesak er fiskeripolitikk. Han mener partiet i Lofoten har kompetanse på feltet til å påvirke moderpartiet. Andreas Santi Falch fra Vågan er medlem i fiskeripolitisk utvalg i Venstre. Det samme er flere medlemmer i Vesterålen.

Zimmermann er utdannet fiskeriøkonom og siviløkonom. I den nåværende jobben er fiskerisatsing en av nøkkeloppgavene.

– Vi er flere i Venstre i Lofoten som har fiskerikompetanse som kan brukes når Venstre skal lage nytt program foran stortingsvalget. Jeg mener ingen partier har en god og helhetlig fiskeripolitikk. Lofoten bør ta mål av seg til å definere hvordan Venstres fiskeripolitikk skal se ut.

– Hvordan bør den se ut?

– Det viktige er at råstoffet bearbeides for å øke lokal verdiskaping. Et fåtall trålere kan fiske Norges kvoter, men alle der at det vil utarme kysten. Kvaliteten på råstoff bestemmer kvaliteten på ferdig produkt. Vi må blant annet se hvilke flåtegrupper som er viktige for å nå mål om økt lokal bearbeiding, og dermed bidra til å øke verdiskapingen, sier Zimmermann.

Tett Lofot-samarbeid

Lofot-stemmene i partiet skal høres bedre gjennom interkommunalt samarbeid. Vågan Venstre har to representanter i kommunestyret, og fylkeslederen i Anja Johansen. Partilaget har markert seg fiskeripolitisk med blant annet forslag om å overføre kvoter fra trålerne til kystflåten der trålerflåten ikke leverer fersk fisk.

–En felles politikk og stemme fra Lofoten har mye større mulighet for å påvirke Venstres nasjonale fiskeripolitikk. Venstre skal samarbeide tettere i Lofoten.

– Venstre har mistet 1600 medlemmer siden 2012. Bør partiet fortsatt velge en regjering med Høyre og Frp framfor Ap?

– Det viktigste er at Venstre får innflytelse. Om det er med Ap eller Høyre er mindre viktig. Jeg er klar over at mange synes det er vanskelig å støtte en regjering med Frp. I realpolitikken er det flere hensyn å ta. Fra Lofoten ønsker vi påvirke politikkområder, sier Zimmermann.

I fjor høst meldte partiets eneste kommunestyremedlem, Gøran Rasmussen Åland, seg ut i protest mot det han mener er Venstre-støtte til å svekke lokalsykehusene. Det samme gjorde vararepresentant Gry Åland.

– Jeg beklager at to dyktige lokalpolitikere forlot partiet, og håper selvsagt at de kommer tilbake. Men det er lite annet vi kan gjøre enn å være tydelig på hvilken retning vi ønsker partiet skal utvikle seg i, sier Rolf Zimmermann som jobber som daglig leder i omstillingsselskapet Flakstad Utvikling AS i nabokommunen.

Rolf G. Zimmermann er fiskeri- og siviløkonom. Har du spørsmål til Rolf får du tak i han på telefonnummer 950 59 648

Klikk for flere nyheter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**