Nytt styre i Tinn Venstre

Marius Skeie

På årsmøtet i Tinn Venstre 19/01-17 ble følgende styre valgt for 2017:

Leder: Marius Netten Skeie (gjenvalg)
Nestleder: Thomas Notvik Torgersen (ny)
Sekretær: Eivind Tov Ørnes (gjenvalg)
Kasserer: Jørgen Sando (gjenvalg)
Styremedlem: Tor Helge Flåto (gjenvalg)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**