Årsmøteuttalelse: Norge som ny internasjonal aktør i film- og serieproduksjon!

Public Domain

Norge som ny internasjonal aktør i film- og serieproduksjon!

Norge er et land som er naturlig egnet for filmproduksjon gjennom en verdenskjent, variert og spektakulær natur. Det som har hindret en større satsing på internasjonal film- og serieproduksjon har vært en mangel på en filminsentivordning, som først tredde i kraft i 2016.

Om Insentivordningen (fra Norsk filminstitutt):

«Insentivordningen for film og serieproduksjoner trådte i kraft 1. januar 2016. Tilskuddsordningen forvaltes av Norsk Filminstitutt og har en ramme på 45 millioner kroner for 2016.

Insentivordningen er en refusjonsbasert ordning der produksjoner som kvalifiserer kan søke om tilskudd på inntil 25 % av godkjente kostnader i Norge. Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.

Første søknadsfrist var den 21. januar 2016, og Norsk filminstitutt (NFI) mottok fire søknader med totalt budsjetterte kostnader i Norge på 384 millioner kroner. I vedtaksmøte den 2. mars ble det tildelt et tilskudd på 40,5 millioner til Snømannen og 4,5 millioner til Downsizing.»

Som det kommer frem fra søknadene, så er dagens ordning underfinansiert, og Norge risikerer å gå glipp av film- og serieproduksjoner som kan bidra til en næring med stort vekstpotensial, ikke minst for distriktene. Derfor mener Tinn Venstre at insentivpotten må økes betraktelig fra neste statsbudsjett og i mye større grad reflektere det etterspurte markedet for filmproduksjon i Norge.

Tinn Venstre vil

at filminsentivpotten for statsbudsjettet i 2018 økes til 250 millioner kroner, og at den fremover i størst mulig grad skal reflektere etterspørselen i markedet for film- og serieproduksjon i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**