Lokalsykehuset er fortsatt like viktig for «Nye» Venstre

Nye koster: Rolf G. Zimmermann (i midten) er ny leder i Vestvågøy Venstre. Med seg i styret har han Håkon Arctander og Ann-Christin Willumsen. Vern av LoVeSe og fiskeripolitikk blir prioriterte områder for partiet i valgåret. foto: privat

Av MAGNAR JOHANSEN, Lofotposten.

Nytt styre skal få Vestvågøy Venstre på bena igjen.

«Bevare lokalsykehus – disse bør minst ha fødetilbud og akuttfunksjoner. I stedet for reduksjon på Gravdal bør vi jobbe for økning i beredskapen i sommer og vinter når det er mange besøkende i regionen», er en av programpostene Vestvågøy Venstre skal jobbe med.

– Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, samt en fiskeripolitikk som sikrer at kvoterettighetene blir folkets eiendom, blir også viktige saker. Vi ønsker blant annet slutt på strukturering mellom kvotegrupper innen fiskerinæringen, sier nyvalgt leder Rolf G. Zimmermann.

Med seg i styret har han kona Ann-Christin Willumsen og Håkon Arctander. Runa Sundsjord er varamedlem. Partilaget har ti medlemmer.

Lokalpartiet vil dessuten redusere mengden veisalt som brukes på norske veier til minimum det halve. Vestvågøy Venstre vil også stimulere til økt bosetting med å «redusere passivt eierskap og ta tomme hus og ubrukt kulturlandskap i bruk».

Bryter med Venstre etter sykehus-strid og Frp-samarbeid. Som følge av nasjonal politikk, har uro preget lokalpartiet. I fjor høst meldte kommunestyrerepresentant Gøran Rasmussen Åland og vararepresentant Gry Åland seg ut av partiet fordi de mente Venstre på Stortinget støttet regjeringens sykehuspolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**