Tinn er ikke i de blinde makters vold!

Tinn Venstre

Tinn er ikke i de blinde makters vold!

I disse dager har det blitt arrangert to såkalte folkemøter der administrasjonen i Tinn kommune har fått anledning til å redegjøre for de økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor, og der representanter for de folkevalgte partiene og folk som møtte opp fikk anledning til å lufte sine tanker og spørsmål rundt dette.

Tinn Venstre mener følgende om dette:

1. Vi synes det er et godt initiativ fra kommunestyrets side å arrangere slike folkemøter der folk kan stille spørsmål til administrasjon og folkevalgte.

2. Selv om Tinn Venstre ikke har representanter i kommunestyret, så er vi absolutt et lokalparti i Tinn. I møteinnkalling til begge møter i RA så sto det at alle partiene i kommunen skulle være representert, Tinn Venstre ble ikke invitert til noen av møtene og vi mener at det er beklagelig at det fra kommunens side fremstilles som at samtlige partier i kommunen skulle være representert.

3. Behovet for bedre informasjonsflyt for kommunens borgere er beviselig tilstede og Tinn Venstre mener at informasjon fra lokaldemokratiet kan deles på en mer åpen og tilgjengelig måte enn det gjøres i dag. Tinn Venstre mener at kommunestyret bør være videooverført og arkivert på nett slik mange andre kommuner har valgt å gjøre, slik at man kan gå inn i ettertid for å se og høre hva de ulike partiene har ment om saker man er opptatt av. En slik løsning vil kunne koste så lite som 70 000, noe som er en liten pris å betale for at folk skal få bedre anledning til å følge med på avgjørelser som angår dem.

Tinn Venstre mener også at nettsiden til kommunen må fornyes og oppdateres på en vesentlig bedre måte. I dag mangler det f.eks. telefonnummer og epostadresser til flere kommunestyrerepresentanter på nettsiden, og i mange tilfeller må man selv vite hva en kommuneplan heter, og søke den opp på Google for å kunne finne den på Tinn kommunes nettsider.

Skal man styrke lokaldemokratiet, så må også lokaldemokratiet ta grep!

Tinn Venstre

Uttalelse i Rjukan Arbeiderblad 09/02-16

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**