Uttalelse: Plast dreper

Venstre har fått Stortinget og regjeringen med på å forby mikroplast i kosmetikk og tiltak mot all mikroplast, men arbeidet med å holde havet rent fortsetter!, Ill: Venstre / Baard Salvesen

Årsmøtet til Hordaland Venstre vedtok lørdag følgende uttalelse:

Plast er den glemte miljøsaken og miljøfaren som ikke kommer høyt nok opp på dagens politiske agenda. Plast og spesielt microplast er en fare for miljøet, det maritime liv og næringskjeden.

Plast dreper dyrelivet vårt. I snitt er det rundt 200 kilo plast og annet søppel per kvadratkilometer langs kysten. Vi finner døde fugler med plast i magen eller plast rundt nebbet. Ni av ti havhester har plast i magen. I havet pines fisk, skalldyr, hval og fugler til døde fordi de ikke vet at plast ikke er mat.

Problemet er dagsaktuelt på grunn av hvalen som ble funnet med store mengder plast i magen, men problemet er mye større. De små plastpartiklene er enda farligere fordi de spises av de små havdyrene som er mat for de store, og representerer en diger helsetrussel.

Produkter som inneholder microplast er blant annet bildekk, kunstgressbaner, kroppspleieprodukter og bunnstoff til båter. Klær er også en vesentlig kilde, da syntetiske produkter bidrar med store utslitt av ”flassing” av mikrofibre som ikke brytes ned. Det er derfor avgjørende at avløpsvannet renses.

Antallet kunstgressbaner er også økende. Disse er i hovedsak laget av gamle bildekk og hver bane kan inneholde rundt 100 tonn gummigranulat og må etterfylles med ca. 10 tonn gummi hvert år. Dette avfallet havner direkte i naturen, og det er vesentlig at kunstgressbaner tilvirkes på en annen måte.

Kosmetiske produkter kan fint produseres uten microplast. Det finnes gode, alternative og nedbrytbare produkter. Noen produsenter har allerede faset ut mikroplast, men vi må fremskynde denne endringen gjennom klare krav.

Venstre krever:

  • Satsing på teknologi for fjerning av microplast i avløpsvann.
  • Oppfølgning på miljøverndepartementets utredning om å forby kosmetikk – og renholdsprodukter som inneholder microplast jamfør stortingets beslutning 12 mai 2016.
  • At klær som utskiller microplast merkes, slik at forbrukerne kan bevisstgjøres med hensyn til miljøbelastningen dette representerer.
  • At kunstgressbaner med gummigranulat skiftes ut med materiale som ikke skiller ut microplast.
  • Ny giv på strandryddedager, det må bevilges mer statlige penger slik at dette blir et tiltak over hele kyststripen, som rulles ut så raskt som mulig og som er en permanent ordning.
  • Herreløst plast samlet inn av frivillige skal kunne leveres gratis til renovasjonsselskapene hele året.
  • At det blir forbud mot handleplastposer innen 2020.
  • At Norge arbeider for en internasjonal avtale for å stanse utslipp av plast til havet.
  • At det innføres miljøavgift på ikke-nedbrytbar emballasje
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**