Uttalelse: Styrket innsats mot marin forsøpling

Foto: Dreamstime.com

Utfordringene knyttet til marin forsøpling er enorme, og plast på avveie beskrives nå som verdens raskest voksende miljøproblem. Vi står ovenfor en situasjon hvor vi risikerer å ha mer plast enn fisk i havet i 2050, hvis vi ikke tar ansvar og setter inn tiltak nå. Venstre mener kampen for rent hav må prioriteres enda høyere og vil ha på plass en rekke tiltak for å nå målet: et plastfritt hav.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Vi må kjempe på to fronter: Fjerne plasten som allerede er i havet og hindre ny plast i å havne i havet. Vi må rydde og forebygge.

Venstre har styrket tilskuddsordningene til strandrydding, og stadig flere stiller opp på gode tiltak som strandryddedagen. Det trengs og må styrkes ytterligere. Men marin forsøpling er et problem som ikke kan løses bare på dugnad. Venstre vil derfor jobbe for å få på plass en marin renovasjonstjeneste langs kysten og styrke og bygge videre på ordningen ‘fishing for litter’, hvor fiskere som får avfall i fangsten kan levere dette inn og få betalt for det.

Venstre vil:

 • Utvikle en marin renovasjonstjeneste
 • Videreutvikle ordningen ‘fishing for litter’
 • Styrke tilskudd til strandrydding
 • Innføre en ordning for innmelding av tapte fiskeredskaper, både for fritidsfiskere og kommersielle aktører, samt en tydelig merking av fiskeutstyr
 • Styrke forskningsmidler og tilskuddsordninger til prosjekter som jobber med problemstillinger knyttet til marin forsøpling

Alt for mye plast fra husholdninger og næringsliv havner i naturen. Venstre vil få fortgang i utviklingen av alternativer til plast, og iverksette tiltak for å redusere forbruket av plast. Det gjør vi best ved å:

 • Innføre avgift for all bruk av plast sammen med incentivordninger og støtte til produkter hvor plast erstattes av biologisk nedbrytbare produkter
 • Etablere tilskuddsordninger og incentiver for bedrifter som bytter ut plast med bioplast, nedbrytbare materialer eller resirkulert plast
 • Øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje
 • Etablere felles panteordning for flasker og bokser i Norden
 • Innføre forbud mot miljøskadelige produkter som tynne handleposer, engangsservice, og -bestikk av plast
 • Innføre forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter
 • Sørge for økte forsknings- og tilskuddsmidler til utvikling av nye produkter som kan erstatte bruk av fossil plast

Uttalelsen ble vedtatt av Venstres landsstyre 5. mars 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**