Vil ha fritt skolevalg på Vestlandet

-Hordaland Venstre vil sikre elevens frihet til å velge selv hvor de vil gå på skole, også i den nye Vestlandsregionen, sier Sondre Hansmark Persen, ungdomskandidat til Stortinget.Han mener det har en stor verdi at elevene selv er delaktig i valg av den videregående skolen de skal gå på

-Det er elevene som selv vet best hvor de har lyst til å gå på skole. Nå ser vi at Arbeiderpartiet forsøker å fjerne fritt skolevalg i Hordaland. Jeg ønsker å gå motsatt vei, og utvide retten til å velge sin egen skole.
Det har nemlig en stund vært klart at fylkeskommunene Hordaland og Sogn og Fjordane skal slås sammen til én region. Noe som enda ikke er bestemt, er om ungdom skal få velge fritt mellom videregående skoler i den nye regionen, slik de i dag gjør i Hordaland.

For selv om det blir nye regioner, kan det bli aktuelt at dagens fylker skal fungere som skolekretser. Det synes ungdomskandidaten blir å skusle bort potensialet reformen gir.
-Å legge de gamle fylkesgrensene til grunn vil begrense valgfriheten til elevene. Hvis det blir lagt føringer for hvor elevene ikke skal kunne søke seg fritt, vil vi begrense mulighetene Vestlandet gir. Målet må være at de nye regionene skal fungere som en enhet. Noe annet vil være å rygge inn i fremtiden, sier Persen.

Sondre Hansmark Persen er 3. kandidat til Stortinget for Hordaland Venstre
Sondre Hansmark Persen er 3. kandidat til Stortinget for Hordaland Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**