Skøyteis i sentrum

Foto: Camilla Eilertsen

Bystyret har bestemt at det skal lages en kunstisbane i Kirkeparken, med paviljongen som midtpunkt. Anlegget skal være et gratistilbud og være med på å skape liv i sentrum om vinteren.

Kommunen har de tre siste årene sprøytet vann rundt paviljongen i Kirkeparken, slik at området har blitt omgjort til skøytebane. Dette har skapt mye liv i den korte tiden dette har vart før været har tatt kål på isen. Dette er for så vidt i tråd med erfaringene fra Kirketorget hvor det er et mye aktivitet hver dag hele uken fordi innbyggerne tar i bruk områder som blir skikkelig tilrettelagt.

Til tider har også lokale lag/foreninger stilt opp med vafler og drikke. Mange har satt pris på tilbudet. Som en del av det nye prosjektet i Kirkeparken planlegges det med en bod til frivilligheten, med sitteplasser i form av benker og med et lydanlegg som kan brukes ved spesielle arrangementer.

Målet er at isbanen skal være i drift i alle fall i perioden desember til mars. Det er laget et lyskonsept som vil gjøre det triveligere både for brukerne og for de som benytter området ellers. Det er kommet en rekke gode tilbakemeldinger på vinterbelysningen i sentrum og dette vil også supplere og forsterke den.

Når kunstisbanen bygges må det graves og legges et kuldeanlegg i bakken. Gravearbeidene vil starte opp i sommer. De tekniske løsningen vil også kobles mot prosjekter i Samfunnshuset slik at man gjensidig kan dra nytte av anlegget der det er mulig.

Ett eksempel er de to trærne som blir en del av isbanen. For å beskytte trærne/røttene vil prosjektet omfatte isolasjon/varmetiltak som vil hindre telehiv. Her kan den varme siden av kjølesystemet for isflaten brukes til å varme opp jorda rundt trerøttene slik at disse ikke blir ødelagt.

Sammen med lekeplassen på Kirketorget vil isbanen i Kirkeparken være et flott prosjekt som gir et enda bedre tilbud i sentrum til innbyggerne, både sommer som vinter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**