Flere skal ha mulighet til å starte egen bedrift

I dag har ikke selvstendig næringsdrivende de samme sosiale rettighetene som arbeidstakere. Det betyr at man faktisk må betale for å ta den risikoen det er å starte en ny bedrift. Det henger ikke på greip , sier Skien Venstres Lars Martin Borlaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

For Skien Venstre er det et selvstendig mål at flere skal ha mulighet til å starte egen bedrift. Til tross for at den sittende regjeringen, med god hjelp fra Venstre, har fått igjennom mye god politikk for å fremme gründervirksomhet, er det fremdeles hinder på veien.
Arbeidsmarkedet i Grenland kjennetegnes av at det er mye industri i området. Det som kjennetegner industrien, er at den er konjunkturutsatt. Det gjør at arbeidsledigheten ikke bare er utsatt for store svingninger, men at det naturlig høy arbeidsledighet. I en artikkel som ble publisert i PD for fire år siden, fortalte lederen av Nav Telemark at han hadde gått igjennom arbeidsledighetsstatistikken måned for måned for de 20 seneste årene. Det han kom fram til var at Telemark ikke hadde vært under landsgjennomsnittet ved én eneste anledning i perioden. Det er bekymringsfullt.

En av tingene vi kan gjøre for å endre på dette er å gjøre det enklere å skape egen arbeidsplass. Men en de grunnleggende økonomiske sammenheng er til hinder: Forventet avkastning skal gjenspeile risikoen man tar. Eller sagt på en annen måte: Man skal få betalt for risikoen man tar.

I dag har ikke selvstendig næringsdrivende de samme sosiale rettighetene som arbeidstakere. Det betyr at man faktisk må betale for å ta den risikoen det er å starte en ny bedrift. Det mener Skien Venstre at ikke henger på greip.

Derfor ønsker vi å sikre like gode sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende som det vanlige lønnsmottakere har. Det tror vi fører til at flere gode næringsideer settes ut i live og at flere tør å skape egen arbeidsplass og arbeidsplasser til andre.

Venstre vil sikre trygghet og forutsigbarhet for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det vil vi gjøre ved blant annet å styrke ordningen for pensjonssparing, la selvstendig næringsdrivende beholde opptjente rettigheter til dagpenger i inntil tre år ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet, og vi vil styrke trygdeordningene og rettighetene i folketrygden for næringsdrivende, blant annet når det gjelder sykepenger.

Vi mener det er viktig for et gammelt industriarbeidsmarked å omstille seg. Vi trenger et mer fleksibelt, mer robust arbeidsmarked. Vi trenger en buffer mot markedssvingningene industrien er utsatt for. Vi trenger gründere. Vi trenger ideer. Vi trenger folk som skaper arbeidsplasser. Vi trenger en politikk som setter Folk Først.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**