Endringer i skolestrukturen i Rana

Foto: StockSnap.io

Kommunestyret behandlet i dag saken om ny skolestruktur i Rana. Gruppeleder Mats Hansen holdt følgende innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

«Endring av struktur med de virkninger som er redegjort for i dette kapittelet, fordrer ikke bare et flertall i kommunestyret, men også en mer allmenn aksept.»

Sitatet ovenfor er hentet fra Agenda Kaupang sin rapport om ny skolestruktur fra 2015. Som dere vet ble Agenda Kaupang leid inn av Rana kommune for å komme med anbefalinger til ny skolestruktur. Rapporten kom ut før valgkampen i 2015, og partiene skrev sine partiprogram vel vitende om rapportens innhold og de fremtidige økonomiske utfordringene i Rana kommune. I Venstre sitt valgprogram for denne perioden gikk vi inn for å beholde ungdomsskolene på Ytteren og Mo, og bygge ny ungdomsskole for elevene på Gruben. Dette gjorde vi vel vitende om hva dette måtte innebære, men for oss var dette et verdivalg og en viktig prioritering.

Ap, SV, H og FrP sin løsning på ny skolestruktur bommer fundamentalt på anbefalingen fra Agenda Kaupang. Den har ingen allmenn aksept i befolkningen i Rana slik Agenda Kaupang anbefalte, og det store engasjementet vi har sett både i fakkeltog, protesttog og sosiale medier beviser dette.

For Venstre, og for meg, handler debatten om skolestruktur om så mye mer enn bare tall. Det handler om hvilke verdier vi står for i Rana. Om hvilken retning vi ønsker at vi skal utvikle oss i, og hva vi har å tilby som by og kommune. For er det virkelig slik at Rana blir mer attraktiv uten en barneskole på Alteren? Er det virkelig slik at vi får folk til å flytte hjem ved å tilby ungdomsskoler du må busses til istedenfor en skole i nærmiljøet? For meg er svaret et åpenbart nei!

Men litt om tall må jeg likevel si. Mye har vært sagt og skrevet om tallene i denne saken, både i juni i fjor og tallene vi har å forholde oss til i dag. Flere stiller spørsmål, gode spørsmål, ved ulike aspekter av regnestykkene. For oss som folkevalgte er det vanskelig å forholde seg til at underlaget vi får presentert ikke er korrekt. I realiteten har vi bare to valg, enten sende saken tilbake til Rådmannen eller stole på tallene. I en så stor og viktig sak som dette mener jeg vi burde sendt saken tilbake for å få en god vurdering av de ulike innspillene. Men dette ville ikke flertallet i formannskapet gjøre og jeg skal ikke bruke mer tid på det.

Men la oss da se litt på tallene. I økonomiplanperioden frem til 2020 skal skolebudsjettet kuttes med 19,2 millioner. Av disse 19,2 skal 9,6 (halvparten) kuttes i 2017. Kuttene i 2017 består av etablering av Ytteren U (2,5 mill halvårseffekt) og nedleggelse av Dalsgrenda B (4,6 mill). Dette sparer vi 7,1 millioner på og de resterende 2,5 millionene skal tas gjennom generell nedbemanning. Av kuttene på 19 millioner gjenstår derfor 9,6 millioner fra 2018-2020. Av disse igjen kan vi trekke fra 2,5 millioner i helårseffekt for Ytteren U fra 2018. Sluttsummen blir derfor ca. 7 millioner kroner. Hvis 7 millioner er nok til å velte økonomien til Rana kommune og gjør det umulig å prioritere skolen, ja da kan vi bare la være å møte opp under budsjettbehandlingene og bare la Rådmannen selv få vedta fasiten. Jeg har forresten ikke tatt med at kommunen kan spare 5 millioner i året på å bruke Moheia til kommunale tjenester som i dag leier bygg hos private rundt om i byen.

Hvis tallene er så viktige, hvorfor vil dere da ikke benytte den nye skolen på Ytteren til ungdomsskole slik den er planlagt for? Dette vil jo spare kommunen for 5 millioner i året mens dere venter på at Moheia skal bli ledig. Selv om vi er uenige i strukturløsning bør dere ikke være redde for å gjøre det som er best for barna. Det er ingen problemer med å bruke skolen til ungdomsskole, inventaret som kjøpes inn til Ytteren U kan man jo for eksempel ta med seg til Moheia. Eller hva tenker dere egentlig å gjøre med elevene på Selfors U som holder til i et bygg som lever på nåde?

I formannskapet ble det spurt hvor vi som vil beholde dagens struktur vil kutte. Jeg spør dere, hvor vil Høyre kutte for å redusere eiendomsskatten? Hvor vil FrP kutte for å øke veibudsjettet? Hvor vil SV kutte for å få to barnehageopptak i året? Hvor vil Ap kutte for å få flere sykehjemsplasser? Skolen. Dere vil alle kutte i skolen for å prioritere deres kjernesaker! Venstre sin kjernesak er skole. Vi vil ha en skole som ser alle barn, som setter kvalitet foran økonomi. En skole du kan gå eller sykle til og som ligger i ditt trygge nærmiljø. En skole med motiverte foreldre og lærere.

Jeg er skuffet over at flertallet i kommunestyret nå går inn for en løsning som garanterer omkamp. Hvis noen i denne sal forventer at denne løsningen blir akseptert ber jeg dere om å våkne fra dvalen! Det folkelige engasjementet vi nå har sett har allerede resultert i et nytt politisk parti, Skolelista. Dermed er vi garantert at skolestruktur kommer opp på nytt under valgkampen i 2019. Venstre vil også jobbe for å gjøre om dette vedtaket etter valget i 2019.

Til slutt spør jeg dere, hvilken verdi har egentlig aktive lokalsamfunn? Hvordan kan vi måle verdien av engasjerte lokalsamfunn? Rana-samfunnet er bygd opp av engasjement. Uten en engasjert Henrik Johansen hadde det aldri blitt noe flyplassvedtak. Som jeg sa da vi behandlet denne saken i juni i fjor, engasjerte mennesker fikk i sin tid overbevist Stortinget om at det var lurt å bygge et jernverk i ei lita bygd oppi nord. Engasjerte mennesker fikk også Stortinget til å flytte hundrevis av arbeidsplasser hit når det samme jernverket ble lagt ned. Hvilken verdi setter vi på all denne jobben? Poenget mitt er at uten aktive lokalsamfunn hadde ikke Rana vært det vi er i dag, og skolestruktur handler som nevnt tidligere om hvilke verdier vi som samfunn står for.

Forrige gang avsluttet jeg med et sitat fra Oskar Wilde. Dette står seg enda og jeg avslutter dermed med:

«En kyniker er en person som kjenner prisen på alle ting, men som ikke kjenner verdien til noen ting.»

Er det virkelig slik vi vil at Rana skal fremstå?

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**