Fersk eller frossen fisk til Lofoten

Vestvågøy Vestre er på talerstolen under Venstres landsmøte i helgen, 31. mars – 2. april 2017. Under kan du lese et av talenotatene fra oss.

Fersk fisk skaper verdier. Fersk fisk er en viktig verdiskaper i hele Nord-Norge. Fersk fisk gjorde at Nordland i fjor satte ny eksportrekord med en verdi på 25,2 milliarder kroner. Dette er det høyeste eksport-tallet som noen gang registrert i dette fylket. 13,9 milliarder av dette var eksport av fisk.

En firedel av all norsk torsk landes i Nordland. Dette bidrar til at bedriftene i Nordland hadde en verdiskapning høyere enn gjennomsnittet i landet. Driftsmarginen i bedriftene i Nordland var rundt 50 % høyere enn landsgjennomsnittet. Dette er fordi fylkets økonomi foreløpig er lite påvirket av lavkonjunkturen i petroleumsnæringen.

Politikere i alle partier ber oss nå om å omstille og bli flinkere til å skape verdier som ikke kommer fra olje. I Nordland har vi holdt på med dette siden tidenes morgen. Kunnskapen om fisk, foredling, redskaper, fartøy og fiskefelt kommer nært sagt inn med morsmelken.

I dette fylket produserer vi landets høyest verdsatte fiskeråstoff – tørrfisken. Tørrfisk fra Lofoten er å sammenligne med Frankrikes champagne. Den er helt stedsegen, høyt foredlet og basert på århundrer med kunnskap om råvarer, vind og vær.

Forutsigbare, ferske og tilstrekkelig store landinger av fisk er helt avgjørende for at denne vekstmotoren skal fortsette å gi kraft til den norske økonomien. Dette er imidlertid ikke så enkelt som det høres ut til.

På 1980-tallet ble en rekke torskekvoter gitt bort til trålredere. Meningen var at de skulle sikre tilgang på ferskt råstoff også utenom vinterfisket. Trålerne ville imidlertid fryse råstoffet ombord og helst selge det andre steder enn til de landanleggene som hadde gitt sørget for kvotene. Det var så langt å gå fra fiskefeltene og tilbake til de stedene kvotene kom fra.

Når landanleggene tilbys frossent råstoff stilles de overfor følgende:

  1. Frossen fisk kan ikke bli til tørrfisk.
  2. Frossen fisk kan ikke bli til fersk skrei på restaurantbordet.
  3. Frossen fisk blir til en utrolig kjip klippfisk
  4. Frossen fisk må tines før den kan bearbeides, den blir aldri fersk igjen
  5. Frossen fisk kan ikke bli til farsemat i fiskekaker fra Lofoten.
  6. Frossen fisk kan bli til OK fiskepinner.

Regionen skriker fortsatt etter det råstoffet som ble gitt til trålrederne for snart 30 år siden. Skal vi sikre fortsatt verdiskapning på dette råstoffet må vi imidlertid få det til lands ferskt.

Fiskeproduktprodusenten Lofotprodukt omsetter årlig for rundt 400 millioner kroner. Deres hovedprodukt er fiskekaker, med den kjente logoen fra Lofoten. Lofotprodukt er en av de største foredlerne av sjømat i regionen. Lederen for Lofotprodukt var kanskje en av dem som i sin tid trodde det ville være smart å be trålere sikre tilgangen på råstoff for å trygge produksjonen av lokal fiskemat. Bedriften har avtale om leveranser av ferskt råstoff fra anlegget i Stamsund, som har avgitt en del av de nevnte torskekvotene.

I dag er Lofotprodukt helt avhengig av å kjøpe ferskt råstoff fra Finnmark utenom vinterfisket. Fisken transporteres til Lofoten på lastebil, fordi vi ikke har et fungerende system for å få ferskt råstoff til lands hele året.

Denne uken stod lederen for Lofotprodukt frem i avisen og sa at løsningen for dem er at kystflåten må styrkes. Bare det kan sikre at de får tilgang på ferskt råstoff så bedriften kan vokse.

I dette klimaet skal vi snart behandle både pliktkommisjonens anbefaling om å la trålselskapene beholde de kvotene de en gang fikk for å hjelpe til med råstofftilgangen i vår landsdel.

I dette klimaet skal vi også behandle Eidesen-utvalgets forslag om å gjøre vår felles ressursarena til et markedsliberalistisk mekka, der kvoter kan kjøpes, selges og børsnoteres.

Fiskeridelen av Venstres stortingsprogram er i år vesentlig bedre enn det den har vært tidligere. Det er utrolig gledelig for alle som har et bankende fiskehjerte. Fra den delen av landet som ennå ikke er petroleumsavhengig ber vi imidlertid partiet stemme klokt i alle spørsmål som dreier seg om eierskap til fiskeri-ressursene, flytting av kvoter ut av landsdelen og muligheten til å fortsette å øke verdiskapningen på verdens beste ferske sjømat.

 

Rolf G. Zimmermann
Fiskeri- og siviløkonom
Tlf. 950 59 648

Klikk for flere nyheter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**