Koding i skolen vil stjele tid fra andre fag

Lars Peter Østrem holdt et engasjert innlegg mot koding i skolen

Akershus sin landsmøtedelegat Lars Peter Østrem vil ikke innføre et koding7programmering i læreplanen. Her er hans tale til Venstres landsmøte.

Kjære Landsmøte!

Det har kommet et forslag om å innføre et koding/programmering i læreplanen. Dette ønsker jeg ikke, og jeg har med meg tre argument mot dette forslaget som jeg vil dele med dere.

1. Det skal utarbeides nye læreplaner der dybdelæring blir et sentralt poeng. Som Trine sa i sin tale, ønsker vi (Trine og lærerne) å korte ned læreplanmål fordi dagens læreplaner er for store og omfattende. Det vil derfor være feil å innføre dette før en vet hvordan en ny læreplan kommer til å se ut. Det å innføre et koding/programmering kommer til å stjele tid fra andre fag i grunnskolen, som igjen vil svekke de andre fagenes dybde og egenart.

2. Argument nummer 2 er om det er mulig å skaffe kvalifiserte lærere til en slik satsning. I en periode hvor kompetansekravene til studenter og lærere har ført til at skolen sliter med tilgangen på kvalifiserte realfagslærere vil det bli litt rart å innføre koding/programmering. Hvor finner vi disse lærere til å undervise programmering/koding, og hva skjer med IT-Norge dersom ukvalifiserte lærere tar seg av denne opplæringen? For ikke å snakke om konsekvensene det vil få for skoler i distriktene.

3. Innføring av koding/programmering i læreplanen vil bidra til at noen elever vil slite med enda mer teorifag, og gi mange flere barn en vanskelig start på livet. Mange barn har bedre anlegg for praktiske ferdigheter, og mer teori vil kunne bidra til å svekke læringen og lærelysten. Elevene må ha tid til å lære det grunnleggende før en går videre med nye fag. De må få bruke tiden på å fordype seg i basisfagene og de praktisk-estetiske fagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**