– Et nytt fremmedspråk vil stjele tid fra andre fag

Landsmøtedelegat, Lloyd Patrick Heldahl Larsen argumenterer mot et nytt fremmedspråk fra 5. trinn.

Akershus sin landsmøtedelegat Lloyd Patrick Heldahl Larsen vil ikke innføre et 2. fremmedspråk i skolen fra 5. trinn. Her er hans tale til Venstres landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Kjære Landsmøte!

Det har kommet et forslag om å innføre et 2. fremmedspråk fra 5.trinn. Dette ønsker jeg ikke, og jeg har med meg tre argument mot dette forslaget som jeg vil dele med dere.

1. Det skal utarbeides nye læreplaner der dybdelæring blir et sentralt poeng. Som Trine sa i sin tale, ønsker vi (Trine og lærerne) å korte ned læreplanmål fordi dagens læreplaner er for store og omfattende. Det vil derfor være feil å innføre et nytt fag før en vet hvordan en ny læreplan kommer til å se ut. Det å innføre et nytt obligatorisk fremmedspråk kommer til å stjele tid fra andre fag i grunnskolen, som igjen vil svekke de andre fagenes dybde og egenart.

2. Argument nummer 2 er om det er mulig å skaffe kvalifiserte lærere til en slik satsning. I en periode hvor kompetansekravene til studenter og lærere har ført til at skolen sliter med tilgangen på kvalifiserte engelsklærere vil det bli litt rart å innføre et nytt fremmedspråk. Hvor finner vi disse lærere til å undervise de nye språkfagene, og hvilken type språkopplæring vil vi få dersom ukvalifiserte lærere tar seg av denne opplæringen? For ikke å snakke om konsekvensene det vil få for skoler i distriktene.

3. Innføring av et obligatorisk fremmedspråk fra 5. trinn i grunnskolen vil bidra til at noen elever vil slite med enda et språkfag, og gi mange flere barn en vanskelig start på livet. Mange barn har bedre anlegg for praktiske ferdigheter, og to fremmedspråk vil kunne bidra til å svekke læringen og lærelysten. Elevene må ha tid til å lære det grunnleggende før en går videre med nye språk. De må få bruke tiden på å fordype seg i de språkfagene norsk og engelsk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**