Venstre i kamp som David mot Goliat

Andre fra talerstolen i Ålesund Landsmøte 2017

André N. Skjelstads apell under landsmøte i Ålesund 2017

Kjære velgere

Flere år med rød-grønt styre har betydd stillstand og stagnasjon. Staten har est, distriktene har lidd, og folkestyret er svekket. Hadde de blå-blå fått styrt alene hadde det ikke vært mye bedre. Høyre og Frp hadde avskaffet fylkeskommunen, om det hadde vært opp til dem. Vi hadde sittet igjen med en håndfull kommuner som ikke makter å tale Storting og regjering midt i mot. – IKKE MED OSS, kjære velgere-

I denne kampen har vi, sammen med Krf, kjempet som David mot Goliat. Vi vunnet kampen for framtidsretta regioner, med ressurser og kunnskap til å håndtere morgendagens utfordringer. Vi har vunnet flertallet med oss til å flytte statlige arbeidsplasser ut av hovedstaden. Og vi har vunnet fram med den mest radikale kommune-reformen siden 1960-tallet. Dette hadde aldri skjedd uten Venstre. Vi har overbevist med ideer og kunnskap. Resultatet er den største strukturendringen i kommune-Norge på over femti år. En maktutflytting som skaper et levende folkestyre.

Strukturene, grensene, de har vi fått på plass i denne Stortingsperioden. Kampen om innholdet har akkurat begynt. Dette er grunnen til at jeg meldte meg inn i Venstre. Jeg ønsket ikke å gjøre distriktene våre til museer som minnet om fordums prakt. Jeg ønsker meg distrikter med et levende lokaldemokrati. Folk skal vite at det betyr noe hvem som representerer dem i kommunen og i fylkene. For det er dere, kjære velgere, som selv bør få bestemme over egen framtid. Ikke meg eller andre stortingsrepresentanter. Som et frihetselskende parti må vi gå i bresjen for et levende folkestyre. For i Norge så er det ikke noe annet parti som, på lag med framtida, tør å gjennomføre de reformene som trengs for at regjering og Storting ikke skal måtte detaljstyre alt fra når vi kan kjøpe en øl, til hvordan vi ønsker å innrette skolene eller aldershjemmene våre.

  • Vi må være pådriverne for kommunal frihet. Fordi vi vet at folk selv kan bestemme over egen hverdag.
  • Vi skal kjempe for at velgerne igjen skal kunne stryke kandidater ved lokalvalg. Fordi vi vet at å gi folket mer makt alltid er en god ide.
  • Vi skal kjempe for at kommunene selv skal kunne sette sitt eget skatteøre. Fordi vi vet at lokale utfordringer krever lokale løsninger.
  • Vi skal gjøre det folkevalgte, regionale nivået mektig. Fordi vi vet at dette er det mest framtidsretta botemidlet på sentralisering av makt.
  • Vi skal redefinere fylkesmannens rolle. Fordi folkestyre må komme først for oss, ikke statlig detaljstyring.
  • Vi skal fortsette å være pådrivere for å spre statlige arbeidsplasser til alle regionene. Fordi vi vet at Norge ser annerledes ut, avhengig av hvor man bor og jobber.

 

Kjære velgere,

I de siste fire årene har Venstre vært garantisten for folkestyre og framtidsretta reformer av kommuner og fylker. Vi har tatt ansvar, vi har vist resultater, og vi kommer til å stå på for folkestyre også i neste stortingsperiode.

Det viktigste spørsmålet en velger kan stille seg selv før valget er: Hvilket parti vil kjempe for at jeg og mitt lokalsamfunn i større grad kan bestemme over egen framtid og egen hverdag? Svaret er Venstre, fordi vi er på lag med framtida.

Godt valg!

Andre N. Skjelstad holder appel på Venstres landsmøte i Ålesund 2017
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**