Vern skogen og truede arter

Christian Pedersen, landsmøtet 2017

Landsmøtedelegat, Christian Pedersen, talte til Venstres landsmøte om skogvern og truede arter i skogen. Han ønsker ikke økt avvirking av hogstmoden skog og han vil fjerne subsidiene til skogsbilveier og taubaner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Christian Pedersens tale til landsmøte

Vi har bestemt at vi skal ha 10 prosent skogvern, et representativt vern av alle skogtyper i Norge og sikre de mest trua og verdifulle områdene.

Skogbruket er fortsatt ikke så bærekraftig som vi skulle ønske. Deler av den er bærekraftig men mye er fortsatt direkte miljøfiendtlig. Det massive ønske fra skogbruket om å reise gran på Vestlandet og Nord-Norge, ofte med fremmede treslag er ikke bærekraft og IKKE et klimatiltak. Gammelskogen hogges fortsatt.

Vi har vernet 3 prosent. Det er altfor langt igjen. Dette målet lar seg ikke nå dersom vi samtidig skal gå inn for å øke nivået på skogavvirkingen av hogstmoden skog til bioenergi og biodrivstoff.

Men det trenger vi ikke å gjøre heller!

Det er mer enn nok greiner og topper/hogstavfall i skogen til å levere det vi trenger til denne produksjonen. Vi kan ta ut halvparten eller kanskje 2/3 av dette uten at det blir et problem.

Så det er ikke mangel på tilgjengelige råvarer som er utfordringen men prosessen etter hogst som vi må bedre og utnytte mer effektivt.

Det er heller ikke behov for å bygge nye skogsbilveier eller taubaner inn i de siste urørte skogområdene med størst biologisk verdi. Det har Venstre vært i mot før og det er ingen grunn til å endre mening nå. Det vil med kirurgisk presisjon fjerne de siste oasene for de trua artene i skogen. Samtidig er dette trær som koster mer å hente ut enn det som vi får igjen for dem.

Det er dårlig økonomi og det er opplagt dårlig biologi. Det er nok av plantasjeskog, annen skog og greiner og topper/hogstavfall å hente av.

Derfor mener jeg vi må stemme for forslag #778 OG #890. Noe annet vil ikke være på lag med fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**