#VenstreLM: En inkluderende boligpolitik

foto: Joachim Steinbru

Vi vil stimulere til flere og mer miljøvennlige boliger, gjøre det tryggere å kjøpe bolig og bygge flere og bedre studentboliger. Det sa Venstres andrekandidat Marius Rønnevik i programdebatten på Venstres landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Les hele innlegget her:

Landsmøte, mitt navn er Marius Rønnevik. Jeg har vært folkevalgt for Venstre i Haugesund bystyre i ti år. Nå er jeg andrekandidat for Rogaland Venstre.

For oss i denne salen er det viktig å ha en inkluderende boligpolitikk. En boligpolitikk som setter folk først.

Marius Rønnevik på Venstres landsmøte 2017.

Vi har for få hus i deler av Norge. Det blir dyrere og dyrere både å eie og leie bolig i byene. Det blir vanskeligere og vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, og flere og flere sitter med lån de får problemer med å betjene hvis rentene stiger og boligprisene faller. Selv måtte jeg ha hjelp av foreldre for å komme meg inn på boligmarkedet og det er historien for veldig mange. Det er de unge som sliter mest og det er ikke alle som har ressurssterke foreldre som kan hjelpe.

Hvert år står tusenvis av studenter uten bolig når semesteret starter, og hvert år er det mange som ikke fullfører påbegynte studier fordi de må jobbe for mye ved siden av for å betale leie.

Vi leverer på studentboliger. I vårt siste alternative budsjett hadde vi 3,000 nye studentboliger. I 2016 fikk Stavanger 145 nye boliger, Oslo og Akershus 416, Tromsø 370, Trondheim 300, Hedmark 117, Sogn og Fjordane 10 og Molde 13 for å nevne noen.

I neste periode vil vi bygge 3.000 nye studentboliger hvert år. Vi vil også heve kostnadsrammen og øke tilskuddet til nye boligenheter. I dag er det mange samskipnader som sliter med å i det hele tatt få bygget nye studentboliger med dagens rammer og tak.

Det bygges for lite boliger i Norge, og det er det flere grunner til. Regelverket for bygging er for komplisert. Saksbehandlingstiden er for lang. De statlige planprosessene er for lite samordnet. Kravene til detaljer i utbyggingsplaner er for høyt. Dokumentavgiften er for dyr. Det er rett og slett for komplisert å bygge. Vi vil ha en offensiv boligbygging der staten samarbeider med kommunene, iverksetter nye stimuleringstiltak og forenkler regelverket.

En god boligpolitikk stimulerer ikke bare til bygging, men legger også føringer for hva slags bygninger vi vil ha. Venstre vil ha miljøvennlige boliger av høy kvalitet som er tilgjengelige for alle. Derfor vil vi stille krav til miljøvennlige valg av materialer og oppvarming og til universell utforming. Vi mener at gode boligprosjekter har gode utearealer, mange møteplasser og effektiv kommunikasjon med eksisterende lokalmiljø.

Vi vil også at det skal være tryggere å handle bolig. Derfor vil vi stille krav til boligsalgsrapport. Vi vil også vurdere om meglere og takstmenn kan gjøres ansvarlige i større grad når det oppstår konflikt mellom selger og kjøper.

Så gjennom å stimulere til flere og mer miljøvennlige boliger, gjøre det tryggere å kjøpe bolig og å bygge flere og bedre studentboliger er vi på lag med fremtiden.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**