Politisk uttalelse fra årsmøtet til Åsnes Venstre

Kommuner i ulvesonen bør kompenseres for tapte inntekter!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Vi mener Åsnes kommune, i likhet med andre kommuner som har fått redusert sitt inntektspotensial på grunn av ulvesonen, bør få statlige omstillingsmidler for å fremme annen næring. Omstillingsmidlene bør hovedsaklig gå til å støtte lokal grundervirksomhet og små og mellomstore bedrifter i kommunen, med det mål om å skape flere arbeidsplasser og å snu den negative befolkningsvekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**