Brønnplugging tatt inn i stortingsprogrammet

Per Sefland på landsmøtet 2017

Venstres landsmøte sa ja til å ta inn punktet om brønnplugging i Stortingsprogrammet for 2017-2021. Forslaget ble fremmet av delegat Per Sefland på vegne av Møre og Romsdal Venstre. Det ble gjennomslag for Kristiansund sitt lokallag som opprinnelig fremmet forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Punktet som ble tatt inn i Venstres stortingsprogram har følgende ordlyd:
-sikre at brønnplugging blir gjennomført når oljeselskapene forlater sine felt på norsk sokkel

Sefland argumenterte godt for forslaget. Han fikk støtte av nestleder Ola Elvestuen fra talerstolen, og landsmøtet ga sin tilslutning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**