Venstre er liberale og ansvarlige. Derfor setter vi folk først

Hvordan vises det i praktisk, daglig politikk at man er liberal og ansvarlig? Eli, Telemarks førstekandidat til Stortinget, svarer slik på det:

– Som grunnleggande sosialliberalar, med like stor vekt på sosial som liberal, vil eg vere med på å finne pragmatiske, gode og berekraftige løysingar for utvikling av samfunnet vårt. Løysingar som set den enkeltes fridom høgt, men ansvaret for fellesskapet enda høgare.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Venstre er et ansvarlig, liberalt og framtidsoptimistisk parti. Vi ser de lange linjene i politikken og vil spille på lag med framtida. Venstre vil:

  • Redusere handlingsregelen til 3 % og supplere/begrense handlingsregelen i forhold til faktisk avkastning.
  • Legge ned offentlige organer som ikke lenger er nødvendige, og slå sammen organer som utfører samme oppgaver
  • Redusere offentlig sektors andel av fastlandsøkonomien fra dagens rekordhøye nivå, gjennom å sørge for at utgiftsveksten i snitt er lavere enn veksten i økonomien
  • Utrede en overgang fra aktiv aktivforvaltning til en aktiv indeksforvaltning av Oljefondet
  • En prinsipiell og konsekvent personvernpolitikk:
  • Reversere politiets mulighet til dataavlesing
  • Gå mot opprettelsen av et digitalt grensepoliti
  • Erstatte KRLE-faget, med RLE (slik det var før 2013)
  • La kommunene selv bestemme åpningstider i butikker og tidspunkt for salg og skjenking av alkohol

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**