Venstre tar vare på miljøet. Fordi miljøet handler om framtida

Venstre vil :
Halvere klimautslipp fra 1990-nivå innen 2030. Bevare sårbare områder mot oljeboring. Ha mer midler til omstillingsrelevant forskning. Norge skal være stor innen fornybar energi. Norsk industri skal få rammevilkår som muliggjør videreutvikling innen miljøteknologi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**


Uten tydelige og langsiktige mål for hvor mye klimaskadelige gasser Norge kan slippe ut, vil klimaet bli offer for kortsiktige prioriteringer. Venstre vil holde fast på mål satt gjennom internasjonale avtaler og lovvedtak som ikke kan brytes. Tiden for ukritisk å bygge ut oljevirksomhet uten å tenke på konsekvensene er over. Norsk fornybar kraft fra vann, vind og hav kan i framtida bli like verdifullt som olje og gass er i dag. Norsk industri er en del av løsningen på klimaproblemet. Venstre vil bidra til å drive fram verdensledende miljøteknologi – på samme måte som Norge tidligere har drevet frem verdensledende teknologi i oljeindustrien.

Venstre vil :

 • Rent hav – offensive grep mot forsøpling
 • Halvere klimautslipp fra 1990-nivå innen 2030, og være karbonnøytralt samtidig
 • Permanent vern av spesielt sårbare områder: Verne hele Lofoten, Vesterålen og Senja
 • Mer midler til omstillingsrelevant forskning
 • Grønt skatteskifte – mindre skatt på arbeid og verdiskaping mer skatt på utslipp og bruk av naturressurser.
 • Ny petroleumspolitikk. Sette ned et utvalg som skal evaluere og endre skatte- og avgiftssystemet for petroleumssektoren
 • Ikke gjennomføre 24. konsesjonsrunde.
 • Mer miljøvennlig transport.
 • Alle nye biler må være nullutslippsbiler i 2025, og at all tungtransport må være fossilfri innen 2030.
 • Moderne og konkurransedyktige høyhastighetsbaner mellom de store byene i Norge og til Stockholm, Göteborg og København
 • Norge skal bli verdens viktigste testmarked for nullutslippsløsninger i transportsektoren
 • Staten skal betale inntil 70 % av investeringene ved større kollektivprosjekter
 • Flere pante- og returordninger og forbud mot miljøskadelige produkter.
 • Forurenser skal betale og det skal lønne seg å velge grønt. Enklere å ta grønne valg
 • Forpliktende målsetninger om vern
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**