Venstreskolen fanget interesse

Kursdeltakere (flesteparten) Venstreskolen.

Vestfold Venstre arrangerte Venstreskolen 26. april. Det var en ivrig gjeng som satte seg på skolebenken i Fylkeshuset i Tønsberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Sekretær i Vestfold Venstre og ansvarlig for det praktiske arbeidet med kurset, Karin S. Frøyd, ønsket velkommen.

Olav A. Røssaak

Kursleder Olav A. Røssaak innledet med Venstres historie og tok også for seg Johan Sverdrups betydning for utviklingen av folkestyre. Parlamentarisme er en politisk styreform der regjeringen (den utøvende makt) utgår fra et flertall i den lovgivende forsamling (parlamentet).
Carl-Otto Kielland, organisatorisk nestleder i fylkeslaget, smatt inn med noen supplerende opplysninger. Han kunne stolt opplyse om at Johan Sverdrup var født (i 1816) og bodde i nabolaget Sem ved Tønsberg. Sverdrup arbeidet som sakfører i Larvik og fra 1851-1858 representerte han denne byen og Sandefjord på Stortinget. Han fortalte videre at Sverdrup var statsminister 1884 – 89. Parlamentarismen og politiske partier har blitt en integrert del av vårt politiske liv, og Sverdrup regnes som opphavet til denne tradisjonen (parlamentarismens far).

Røssaak fortalte videre om hvordan partiet hadde hatt innflytelse opp gjennom årene og fram til nå, med blant annet statsminister og deltakelse i regjeringer. Han viste oversikt over medlemsutviklingen og fortalte inngående om Venstres organisatoriske oppbygning og fortsatte med Venstres ideologi. Her ble det også et lite rollespill.
Siste delen av kurset omfattet hovedkapitlene i det nylig vedtatte stortingsvalgprogrammet. Da ble det rikelig anledning til å kommentere og diskutere rundt de enkelte programpunktene.

Avslutningsvis ble det vist hvordan en kan bruke Venstres nettsider, blant annet med tips om hvordan en kan søke på ord og temaer.

Helt til slutt ble kurslederen overrakt en oppmerksomhet som takk for et interessant og humørfylt ledet kurs. Det ble satt stor pris på at han tok turen til Tønsberg og holdt kurs i nærmere 4 timer.

Aina Dahl, Tone Skalpe Bjørnli og Elin Berg Schmidt

Kursdeltakerne uttrykte det slik etter kurset: – Det var en veldig interessant kveld. Godt å få frisket opp i gamle kunnskaper, pluss en del nye ting. Takk for et fint kurs!

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**