Høringsuttalelse om politisk organisering

En «politisk ledergruppe» må være et utvalg eller en komite for å oppfylle kravene i kommuneloven. Siden Søndre Land kommune følger komitemodellen må «Politisk ledergruppe» være en komite. Det vil si at opprettelsen av politisk ledergruppe bare er lovlig hvis den er oppnevnt etter kommunelovens regler om komiteer.

Selv om «Politisk ledergruppe» er etablert med gode hensikter, kan denne bryte med det strenge skillet mellom administrativ saksbehandling og politiske beslutningsprosesser. Tanken bak «skillet», er at rådmannen skal kunne gi kommunestyret en faglig og uavhengig utredning. Det betyr at politikere ikke skal påvirke rådmannens utredning.

Venstre mener at «Politisk ledergruppe» må følge reglene om komiteer i kommuneloven. Følgelig må medlemmene velges slik som i de øvrige komiteer det vil si etter forholdstall- eller avtale valg. Medlemmene i politisk ledergruppe er ikke valgt av kommunestyret.

Venstre mener at «Politisk ledergruppe» reduserer betydningen av formannskapet når en gruppe politikere har samtaler med administrasjonen på utsiden av formannskapet, kommunestyret og komiteene. Formannskapet kan bli redusert til et «sand-på-strøingsorgan» når man etablerer strukturer på utsiden av formannskapet.

Venstre reagerer på at rådmannens ledergruppe skal være en del av politisk ledergruppe. Skillet mellom administrativ saksbehandling og politiske beslutningsprosesser blir veldig utydelig.

Arbeidsgruppens forslag til politisk organisering sier at politisk ledergruppe ikke er et folkevalgt organ med beslutningsmyndighet, hva er denne gruppen da?

Kommunelovens § 29 sier at saksbehandlingsreglene i folkevalgte organer gjelder for alle utvalg, også kommunestyrekomiteer, slik vi har i Søndre Land. Venstre mener det er problematisk at en oppretter “uformelle” grupper der de sentrale politikerne er samla uten å følge lovens bestemmelser.

Venstre mener at «Politisk ledergruppe» er et overflødig organ, formannskapet er det rette organet for sakene som behandles i «Politisk ledergruppe».
Søndre Land Venstre 25.04.2017

Terje Brenner Juel Sagbakken

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**