Norge bør ta imot 1 500 flere båtflyktninger

Foto: www.fn.no

Situasjonen for migranter i Sør-Europa har ikke løst seg og mange er fortsatt “strandet”, spesielt i Hellas og Italia. En del europeiske land som skulle delta i ansvarsfordelingen med å ta imot disse asylsøkerne, har ikke oppfylt sin forpliktelse så langt. Oslo Venstre mener derfor at Norge må vise handlekraft og medmenneskelighet, og ta imot 1 500 flere asylsøkere som har kommet over Middelhavet i løpet av 2017.

For å hjelpe Hellas og Italia i den kritiske flyktningsituasjonen de har vært i, kom EU- og EØS-landene til en enighet om at asylsøkere i disse sør-europeiske landene kunne overføres til et annet europeisk land. Dette førte til at Norge har forpliktet seg til å ta imot henholdsvis 750 asylsøkere hvert år i løpet av 2016 og 2017 gjennom EUs relokaliseringsprogram. Det er positivt at Norge har bidratt til denne ansvarsfordelingen, for å hjelpe asylsøkere som har kommet sjøveien og som sitter strandet i Italia og Hellas. Samtidig mener Oslo Venstre at Norge har kapasitet til å ta imot flere asylsøkere i nåværende situasjon.

Den store asyltilstrømningen til Norge toppet seg i 2015. På de fire siste månedene i 2015 ble det satt rekord i antall asylsøkere. I løpet av de påfølgende fire månedene i 2016 hadde antallet stupt med 95 prosent. Ifølge UDI utgjør det den laveste tilstrømningen siden 1997. Under asylkrisen ble mottakskapasiteten utvidet, med flere asylmottak og kommuner som gjorde seg klare til å bosette flere flyktninger. Bosetningstakten i kommunene har også økt de siste årene.

Asylsøkerne som kommer gjennom det europeiske relokaliseringsprogrammet må oppfylle en rekke kriterier for å kunne bli overført til et annet land. Dette gjør at dissse asylsøkerne har en høy sannsynlighet for å oppfylle flyktningsstatus i Norge og krav om opphold.

Oslo Venstre mener det er viktig med et godt europeisk samarbeid i asylpolitikken. Samtidig som Norge må kreve at flere europeiske land tar sin del av ansvaret, bør Norge også gå frem som et godt eksempel. Dette både for å støtte sør-europeiske land, men også for å hjelpe mennesker i nød.

Oslo Venstre vil at Norge tar imot 1 500 flere asylsøkere innen utgangen av 2017 gjennom det europeiske relokaliseringsprogrammet, samt vurdere å øke antallet asylsøkere som mottas gjennom dette programmet for 2018.

Uttalelse vedtatt av Oslo Venstres hovedstyremøtet 27.4.2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**