Kven bør få miljøprisen 2017?

Venstre

Kvart år deler Hordaland Venstre ut ein miljøpris på/rundt den internasjonale Miljødagen 5. juni.
No oppmodar vi medlemmene til å kome med framlegg på verdige kandidatar for 2017. Prisen kan gå til ein person eller ein organisasjon.
Fylkesstyret er jury for kåringa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Som retningsliner for juryen sitt arbeid, har Hordaland Venstre utarbeidd desse statuttane:

Prisen kan tildelast den/dei som har sett i gang eller gjennomført prosjekt for å ta vare på verdifulle naturområde, nærmiljø, klima, kulturlandskap, kulturmiljø eller matjord.
Prisen kan tildelast den/dei som har sett i gang eller gjennomført miljøprosjekt i eigen organisasjon t.d. energiøkonomisering.
Prisen kan tildelast den/dei som har sett i gang eller gjennomført miljøprosjekt for å skapa bærekraftige lokalsamfunn.

Framlegg til kandidater sendes fylkessekretær Gro Gjelsvik på e-postadresse: [email protected]

Frist for innsending av framlegg er 22. mai 2017.

Framlegget ditt må ha ei grunngjeving med litt nærare informasjon om kandidaten.

Desse har fått prisen dei siste åra:

2016 – Lund Hovedgård AS Bioretur
2015 – Bærekraftige liv på Landås
2014 – Bildeleringen i Bergen
2013 – Besteforeldrenes Klimaaksjon
2012 – Bedrifta Bergen Engines AS
2011 – Bedrifta Den Grønne Sykkel
2010 – Ungdomsråda i Granvin og Ulvik
2009 – M/S Snarveien

Terje Breivik overrekker miljøprisen 2016 til Lund Hovedgård AS
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**