Oslofjordtunnelen: Livsfarlig høl i hue-politikk

Følg Rebekka på Facebook.
Rebekka Borsch., Foto: Sveinung Bråthen

Stortingskandidat Rebekka Borsch (V) legger ikke fingrene imellom når hun her sier sin hjertens mening om Oslofjordtunnelen, ønsket om bro og ikke nok en livsfarlig tunnel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Livsfarlig høl i hue-politikk

Ville du trodd at norske samferdselspolitikere med åpne øyne skulle vedta et veiprosjekt som bryter med gjeldene sikkerhetsdirektiv, koster milliarder av kroner og som i verste fall kan ende opp med å koste menneskeliv også? Et prosjekt som alle faginstanser fraråder, men som likevel får grønt lys?

Jeg ville aldri trodd det selv, men nå er det i ferd med å skje: Oslofjordtunnelen, en svært tett trafikkert undersjøisk tunnel der det til stadighet brenner eller er stengt, skal ikke stenges for godt, men tvert om utvides.

Den skal fordobles, selv om det bare er utrolig stor flaks at ingen har omkommet i tunnelbrann enda. Kun på Østlandet er slik høl i hue-politikk mulig. Hva må egentlig til for at vi reiser oss i protest?

Hardangerbrua er et flott byggverk. Hvorfor skal vi ikke få en lignede bro over Oslofjorden, spør Rebekka Borsch.

På Vestlandet bygges broer

Vi har en del å lære av Vestlandet, virker det som. Vestlendingene finner seg ikke i hva som helst, og de får bygget broer i fleng.

Hardangerbrua til 2,3 milliarder ble ferdig for et par år siden (knapt noen som kjører på den, men pytt, pytt), gigantbroa Hordfast til 19 milliarder er under planlegging.

Langs med E39 skal det bygges en bråte med broer de neste 10-15 årene. Dette gjøres for å skape kortere reisevei og tryggere trafikk.

300 stenginger i 2016

Her på Østlandet derimot er det ikke penger til slikt. Ikke til én eneste bro engang. Folk som bor rundt Oslofjorden skal i stedet ta til takke med en alt for bratt tunnel under fjorden som er så brannfarlig at den topper Norges statistikk over branntilfeller i tunnel.

Den er så bratt at de fleste lastebilsjåførene kvier seg for å kjøre gjennom. Dessuten skaper vanskelig geologi lekkasjeproblemer.

Tunnelen er så ofte stengt at pendlere på begge sider av fjorden drives til vanvidd. 300 stenginger bare i 2016.

300!!!

Tunnelen har stått i brann to ganger bare i år så langt, og nå er den stengt på ubestemt tid. Den er så farlig at det lokale brannvesenet har ropt varsku. De har ropt til de ble blå i ansiktet, uten nytte.

Ekspertene går for bro

Det har vært plenty med utredninger om hva som bør gjøres med Oslofjordtunnelen. Bygg bro, er konklusjonen. I flere runder har dette vært ekspertenes råd. Fordi bro er mye tryggere. Mye mer driftssikkert. Og fordi bro gir plass til jernbane, syklister og gående og fører til lavere klimagassutslipp.

Minister med tunnelsyn?

Men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har likevel sagt at det ikke blir bro. Han har muligens fått tunnelsyn, hvem vet. I hvert fall skal han flikke på tunnelen og med dette gjenta og fordoble feilgrepet fra 1995. Det er ikke mulig å forstå dette valget, verken ut fra trafikksikkerhet eller samfunnsøkonomiske hensyn.

Ja, en bro koster mer å bygge, men den har klart lavere driftskostnader. Og bro er samfunnsøkonomisk mye mer lønnsom. Vegvesenets beregninger viser en positiv netto samfunnsøkonomisk nytteverdi av bro over Oslofjorden på 14 milliarder kroner over 40 år.

Bro gir positiv samfunnsnytte

Alternativet med to tunnelløp har en negativ samfunnsnytte på 4 milliarder kroner bro gir altså samfunnet en merverdi på 18 milliarder kroner. Dessuten er det vel ingen som virkelig vet hva det vil koste å grave i den ustabile sedimentbunnen under Oslofjorden på nytt.

Da det første tunnelløpet ble bygget oppsto det massive problemer underveis. Bare spør fagfolka som den gang ble tvunget til å bygge tunnel – også på 90-tallet var nemlig Vegvesenet og alle som har peiling på bro- og tunnelkonstruksjoner imot Oslofjordtunnelen.

(Kronikken fortsetter under bildet).

Den 5. mai brant det igjen i Oslofjordtunnelen. (Foto: Per D. Zaring)

 

Samferdselsministeren har ikke skylda alene for den skandaløse beslutningen om å grave enda et høl under Oslofjorden, det skal sies. I alle partier, dessverre inkludert mitt eget, finnes det folk som synes et nytt tunnelløp må være nok for trafikantene på Østlandet. Selv om det nye løpet blir like bratt og brannfarlig som det første. Vi gambler med folks liv, intet mindre.

Vi gambler med folks liv, intet mindre. Rebekka Borsch (V)

Dette kan jeg ikke tie stille om. Jeg hadde håpet på hjelp fra politikerne i Oslo – de burde jo forstå at en bro vil spare hovedstaden for titusener av lastebiler som forurenser og skaper enda mer kø.

E18 gjennom Asker, Bærum og Oslo ville bli reelt avlastet av en broforbindelse. Men niks. I Oslo bryr man seg åpenbart fint lite om det som skjer i resten av Østlandet.

Fravær av fjell er ingen garanti mot snever horisont.

Bro – åpen 24 timer i døgnet – 365 dager i året

En broløsning vil ha stor betydning for fremtidig utvikling på Østlandet. SSB regner med en befolkningsøkning i Oslo på 200 000 innen 2040, og ytterligere 350 000 i nabokommunene. En bro vil være et viktig ledd i et kommunikasjonssystem som åpner for en forsterket utvikling av områdene sør for Oslo, med et felles bolig- og arbeidsmarked på begge sider av fjorden.

Bro gir en forutsigbar og robust forbindelse over Oslofjorden som vil være åpen 24 timer i døgnet i alle årets 365 dager, noe som igjen åpner et betydelig potensial for økt verdiskapning.

På tide med et opprør

Østlandet fortjener en bro over Oslofjorden. Stortinget skal ta sin beslutning i juni. Jeg håper på et østlandsk opprør innen da. Et opprør som til og med vestlendinger kunne blitt imponert over.

Følg Rebekka på Facebook.
Rebekka Borsch.

Rebekka Borsch

Stortingskandidat,
Buskerud Venstre

Følg Rebekka på Facebook:

Rebekka Borsch – Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**