Fjerner “dusteregel” for fosterfamilier

foto: Venstre

I februar fortalte NRK Rogaland at en kreftsyk fosterfar som mottok arbeidsavklaringspenger fra NAV fikk krav om å betale tilbake stønaden, fordi han samtidig mottok godtgjørelse som fosterforelder. Nå har Venstre fått gjennomslag for å endre regelverket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Les saken på NRK Rogalands nettsider

– Det er helt håpløst hvis vi har et regelverk som gjør at folk havner i så fortvilte situasjoner, sa Venstre-leder Trine Skei Grande til NRK Rogaland da saken først ble omtalt.

– Det er verken bra for folk, fellesskapet og spesielt ikke for barna. Vi må endre regelverket. Vi kan ikke forbli låst av en så dum regelvirkning, sa hun videre.

– Det skal ikke være mulig å kunne tape inntekt ved å være fosterforeldre, sier Venstreleder Trine Skei Grande

Enstemmig vedtatt

Venstre fremmet derfor forslag på Stortinget om å innføre en overgangsordning for fosterforeldre som mottar trygdeytelser, som sikrer at de ikke taper økonomisk på å være fosterforeldre. Forslaget har fått tilslutning fra en enstemmig arbeids- og sosialkomité på Stortinget, og vedtas torsdag 11. mai.

Dette vedtaket vil bety at fosterbarn kan føle seg trygge på at de kan bli boende dersom forsterforeldrene skulle bli syke eller arbeidsledige i en periode, men fortsatt kan yte omsorg for barna.

– Det skal ikke være mulig å kunne tape inntekt ved å være fosterforeldre, et av de viktigste oppdragene noen tar på seg. Vi trenger flere fosterhjem og et slik regelverket har vært praktisert har det slått beina under statens eget behov for flere, trygge og langvarige fosterhjem, sier Grande.

– Smaker godt

– Denne seieren smaker ekstra godt, fordi den beskriver enkeltpersoners seier over et rigid og urimelig NAV-system, sier Venstres nestleder Terje Breivik til NRK Rogaland.

Les mer på NRK Rogalands nettsider

– Dette er snakk om enkeltpersoners seier over et rigid og urimelig NAV-system, sier Terje Breivik

– Utilsiktede flyttinger av fosterbarn vet vi er skadelig. Regelendringen som nå blir innført, vil hindre at fosterbarn må flytte som følge av en «dusteregel» som faktisk har gjort at fosterforeldre taper økonomisk på dette viktige samfunnsoppdraget, avslutter han.

Les hele forslaget på Stortinget.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**