Oppstart av ny skolebruksplan 2018-2035

Det er et viktig arbeid som vi nå starter opp. Å ha en overordnet plan på skolestrukturen skaper forutsigbarhet og trygghet.

Dette er jo på mange måter skolenes kommuneplan. Nå står vi foran et viktig arbeid som tilslutt vil endre i bystyret over sommeren.
Et arbeid som vil ha konsekvenser for handlings og økonomiplanen, for bydelene våre, for våre dyktige ansatte og ikke minst for de som skal stå i sentrum : elevene våre.

Det kommer til å bli mange diskusjoner og de ulike partiene vil fremme ulike synspunkt. For venstre er det viktig at vi jobber oss frem mot et vedtak med bredest mulig enighet mellom de respektive partiene. Det skaper tillit.

Venstre har satset på vår gode offentlig skole helt siden vår regjering med statsminister Sverdrup i spissen vedtok folkeskoleloven i 1889.

En skole som har vært limet i vårt samfunn i alle år, for å røpe litt av innholdet i min 17.mai tale i Granvin i neste uke.

Rådmannen har her gjort et godt stykke arbeid, men jeg og Venstre savner noen tanker om hvordan denne planen er sett i sammenheng med vår nye kommune som skal tre i kraft i 2020. Når vi legger en plan frem mot 2035, så ville det ha vært helt naturlig å hensynta Rennesøy og Finnøy.

Håper at rådmannen tar med seg dette frem mot den endelige behandlingen av skolebruksplanen.
Det er viktig at vi tenker kvalitet i alle ledd i fremtidens stavangerskolen. God læring, Gode bygg, godt innemiljø, gode og trygge uteområdet og en trygg vei til skolen.

Vi møter utfordringer fremover, både en stram kommuneøkonomi og en svak befolkningsvekst. Samtidig så har flertallspartiene økt skolebudsjettene.

Jeg har besøkt over 30 ulike skoler i Stavanger. Alle har sin egen identitet – alle er ulike. Alle har ansatte med mål om å se hver enkelt elev.

Vi skal fortsatt ha skoler med ulik størrelse, skoler med sin egen identitet.

Rådmannen viser i denne planen at det er kort avstand mellom skolene våre. Jeg er usikker på om det er et stort poeng.

Avstanden mellom Bratislava og Wien er 64km. Avstanden mellom vest i østerrike og øst i slovakia er på over 1200 km. En må se på ytterpunktene i inntaksområdet.

Nå skal vi bygge denne planen på våre vedtak i dag og jobbe for en god skolestruktur frem mot 2035.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**