Tinn Venstre ønsker å gi tillit til enkeltindividet og det lokale selvstyret

I RA 11. mai kommer Bjørn Iversen med bekymringer om vårt forslag om å tillate pils i park. Det er forståelig at dette vekker oppsikt — all ny politikk vekker oppsikt, og vi har sympati for bekymringen, men det er viktig å presisere at forslaget går ut på å overføre beslutningsmyndigheten for dette fra Stortinget til den enkelte kommune og ikke et nasjonalt frislipp.

I dag har kommunene ansvar for tunge oppgaver slik som barnehage, skole, helse, eldreomsorg, barnevern osv. Jeg tror de fleste vil være enige i at kommunene da også selv kan vurdere hvorvidt ansvaret for det å tillate folk å ta seg en pils i parken på sommeren eller ikke bør være innen rekkevidde for det lokale selvstyret?

Vårt forslag er ikke identisk med Høyre og FrP sitt, for vi anerkjenner at det kan være gode grunner til at man ikke bør tillate alkohol i en bestemt park eller på en bestemt strand, og derfor mener vi at det er lokalt i den enkelte kommune at kunnskapen og erfaringen finnes for å best kunne vurdere dette.

I dag er det ikke uvanlig at folk tar seg en pils i parken eller på stranda, og det skjer også i Tinn. Vi har i dag andre lover enn alkoholforbud på offentlig sted som sørger for at det uansett ikke vil være tillat å skape støy og uro i det offentlige rom, slik at forslaget ikke åpner for fyll i parker og på strender — det vil fortsatt være ulovlig.

Noe som er helt sentralt i Venstres politikk er å overføre makt og beslutningsmyndighet fra staten til fylkeskommunene og kommunene, slik at lokalsamfunnene får de verktøyene de trenger for å utvikle sine samfunn etter innbyggernes ønske. I Tinn vil man da kunne bestemme om og eventuelt hvor og når man skulle tillate slikt.

Tinn Venstre ønsker å gi tillit til både enkeltindividet og det lokale selvstyret i dette spørsmålet.

Det er òg viktig å påpeke at dette forslaget kommer fra Telemark Venstre etter innspill fra Tinn Venstre, og grunnen til at vi i Tinn har valgt å fremme denne er både fordi vi mener at dagens lovverk er utdatert — folks drikkevaner og forhold til alkohol er i endring, samtidig som at politiet instrueres i visse kommuner til å se gjennom fingrene ovenfor lovbrudd — noe som er uheldig med tanke på folks oppfatning og respekt for lover og regler — men det er også fordi at vi ikke ønsker et nasjonalt frislipp, nettopp fordi vi mener at det kan være lokale hensyn som må ivaretas, noe som ikke er mulig med et nasjonalt frislipp slik regjeringspartiene foreslår.

Dette er jo da en aktuell sak som kan komme opp i Stortinget denne våren, og det er derfor vi har valgt å engasjere oss i saken.

Når det gjelder spillpolitikken, så er det slik at Venstre ser med bekymring på det uregulerte utenlandske spillmarkedet og man ønsker å etablere et prøveprosjekt med lisensordning for utenlandske nettspill, istedenfor at det skal skje uregulert slik som i dag. Dette har undertegnede vært med på å programfeste i kommende Stortingsvalgprogram.

Når man ser at noe volder problemer for utsatte grupper i samfunnet, så er sjeldent svaret for å hindre eller lindre på problemet med et forbud, men man bør heller prøve å regulere bruk i ordnede former der det lar seg gjøre.

Mvh

Marius Skeie

Leder, Tinn Venstre

Leserinnlegg Rjukan Arbeiderblad 12.05.2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**