Kick Off for valgkampen, Lillesand 10. juni

Petter Toldnæs, Lillesand og Ingvild W. Thorsvik, Mandal er Venstres toppkandidater til stortingsvalget 2017., Jan Kløvstad
Petter Toldnæs, Lillesand og Ingvild W. Thorsvik, Mandal er Venstres toppkandidater til stortingsvalget 2017.

Kjære lokallagsledere, folkevalgte, styremedlemmer og andre!

KICK OFF! VALGKAMP!
Jeg ber ALLE om å sette av LØRDAG 10. JUNI kl 10- 17 til Lokalpolitisk nettverkssamling – KICK OFF!
Denne gangen møtes vi i Rådhuset i Lillesand til en en-dags samling, og vi håper å få stor deltakelse fra alle lokallag.
Nærmere program kommer, men temaet blir selvsagt VALGKAMP.
Målet er at vi etter samlingen, skal være topp motivert og ha god kunnskap til å drive en intensiv valgkamp etter ferien.
Stortingskandidatene våre vil presentere sine viktigste saker for Agder. Det vil bli praktisk valgkamparbeid ved VK-utvalget med presentasjon av materiell og brosjyrer, bruk av sosiale medier, ideer for dørbank og aksjoner og mye annet. Vi håper også å få til en “utagerende, hyggelig aktivitet” på torget i løpet av dagen slik at Lillesanderne skal merke at Venstre er i byen.
Så blir det selvsagt veldig god lunsj, og alt dette er helt gratis.
For de som vil forlenge dagen i Lillesand, planlegger vi også en sosial aktivitet etter møteslutt.
Men detalajert program om alt dette kommer vi tilbake til, både per mail, på Agder Venstres hjemmeside og facebook.
Nå er det viktigste å motivere så mange i lokallaget som mulig til å sette av dagen og komme.
Hvis noen allerede nå vil melde seg på, kan dere gjøre det til [email protected].
Hilsen
Torunn Sandvand, fylkeslede
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**