Fv 120 – noe må gjøres!

Hobøl Venstre synes det har blitt altfor farlig på fylkesvei 120, og foreslo i mandagens kommunestyremøte å stenge veien med bombrikker for tunge biler.

– Fylkesvei 120 er farlig. Spesielt nord for Tomter. Det er ikke veldig lenge siden det var en liten kollisjon mellom en tungbil og en skolebuss. Den gangen gikk det heldigvis bra, og bare et speil ble ødelagt. For folk som bor nord for Tomter, som meg, er det skikkelig utrivelig å gå langs veien når to store biler møtes, sa Romstad til kommunestyret i Hobøl mandag kveld.

Han la vekt på at veien ikke er bygget for tunge kjøretøy, og at det er en jevn strøm av lastebiler som bruker fylkesveien som en gjennomgangsåre nordover.

– Vi mener at vi bør begrense gjennomgangstrafikken fra Elvestad til Akershus-grensa. Det er fullt mulig å stanse biler med en bomring som stanser tungtransport som kjører rett gjennom. Dette er teknisk greit å få til, sa Romstad.

Debatten om veien kom i en sak der kommunen var bedt om å uttale seg om regional transportplan for Østfold for 2018 til 2021.

Romstad la frem et forslag om å legge inn et nytt punkt om dette i planen. Forslaget ble nedstemt med tre mot 18 stemmer, men skapte debatt i kommunestyret.

Les hele saken i Smaalenenes Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**