No man is an island

Jostein F. Tellnes, leder av 17.mai komiteen i Asker, holdt tale på Skaugum.

Noen år er det slik at vi føler at vi trenger 17. mai mer enn andre år. 2017 tror jeg er et slikt år. Det henger sammen med at sterke ledere i både Europa og andre deler av verden stadig utfordrer demokratiske verdier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Deres kongelige høyheter Kronprins Håkon Magnus, Kronprinsesse Mette Marit og Prinsesse Ingrid Alexandra og Prins Sverre Magnus, ordfører Lene Conradi, og alle tilstedeværende. Gratulerer med dagen!

I dag på 17. mai er dagen hvor vi skal kjenne i hele kroppen at vi lever i et demokrati og hører til i det norske fellesskapet.

Noen år er det slik at vi føler at vi trenger 17. mai mer enn andre år. 2017, som er 203 år etter 1814, tror jeg er et slikt år. Det henger sammen med at sterke ledere i både Europa og andre deler av verden stadig utfordrer demokratiske verdier. Mange av oss føler at vårt eget verdigrunnlag og et sunt menneskesyn er under press.

Derfor skal vi markere 17. mai litt ekstra i år. I dag kan du kjenne på at du hører til i ett land hvor demokrati, åpenhet og likeverd står beinstøtt. Du kan kjenne på at grunnloven slår ettertrykkelig fast at makt skal deles, at enkeltmennesker skal kunne si det de vil, at du kan like hvem du vil og at du kan ha den troen du vil. Disse verdiene skal vi alltid ha. Det er vår grunnlov.

Men la oss også huske på at disse verdiene ikke er noe særegent norske, men er de globale menneskerettighetene. Det som er uro i andre deler av verden, er ofte kamper om disse verdiene. Jeg tror at det fredelige norske demokratiet og dagens feiring, kan gi inspirasjon og håp for de mange som lever i land i en håpløs situasjon. Selv må vi minne oss om at vi aldri må tro at de kamper for frihet og likeverd som er vunnet, er vunnet en gang for alle. De må vinnes igjen og igjen.

No man is an island

sa poeten John Donne på 1600-tallet. Det er lett å glemme at skal demokratiet fungere, må innbyggerne føle at de hører sammen og har noe til felles. Jeg tror vi trenger 17. mai litt ekstra i år også fordi innvandring de siste årene utfordrer følelsen av høre sammen. La oss derfor bruke dagen i dag til å gi de vi møter en følelse av å høre til i det norske fellesskapet. Vi har ikke en felles etnisitet i dette landet, men vi har en felles grunnlov.

Også lokalt blir vi utfordret på hvor vi hører til og hvem vi har noe til felles med. Vi i Asker er i gang med en sammenslåing med Røyken og Hurum kommuner. Vil vi klare å bygge en felles tilhørighet og et levende lokaldemokrati for alle i nye Asker? Vi politikere diskuterer nå med politikere fra de andre kommunene hvordan vi skal få til det. Vi har litt ulike innfallsvinkler, men mulighetene i den nye kommunen er store. Vi får en fantastisk kystlinje med vakre og særegne tettsteder. Jeg er optimistisk på at nye generasjoner, og mange av barna som går i tog her i dag, vil føle at de hører sammen med alle de andre i nye Asker. Men det vil ikke komme av seg selv og vi må aktivt skape en felles tilhørighet i nye Asker.

Noe som i alle fall vil binde oss sammen i nye Asker er Skaugum. Vi er stolte av vår kronprinsfamilie her i Asker. Vi er også mektig imponert av Kongeparet som i sitt 80 år viser et sterkt engasjement og en åpenhet det står respekt av. De er forbilder som vi trenger i en litt kaotisk verden i 2017.

Før toget nå beveger seg nedover mot Asker sentrum og torget, vil jeg takke Kronprinsfamilien for det dere står for, og invitere alle med i et 3 ganger hurra for vår Kronprinsfamilie og for 17. mai.

Hipp! Hipp!

Hurra! Hurra! Hurra!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**