Nedgang i klimagassutslipp i 2016

Foto: Sveinung Bråthen

Statistisk sentralbyrå (SSB) beregner hvert år hvor mye klimagasser som slippes ut i Norge. Tallene for 2016 viser at utslippene våre nå går ned, sammenlignet med året før. Nedgangen skyldes i hovedsak redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk og olje- og gassutvinning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Dette er veldig gode nyheter, og viser at de politiske grepene Venstre har gjennomført i samarbeid med regjeringen og KrF har effekt. Samtidig er det ingen tvil om at vi har en stor jobb å gjøre også i årene som kommer, sier Ola Elvestuen, som leder stortingets energi- og miljøkomité.

SSBs tall viser at klimagassutslippene var totalt 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge foreløpige tall for 2016. Det er en nedgang på litt under 1 prosent fra 2015. Det vil si at det ble sluppet ut nesten 0,5 millioner tonn mindre klimagasser i Norge i 2016 sammenliknet med året før, målt i CO2-ekvivalenter.

Les mer på SSBs nettsider

Samlet sett er klimagassutslippene i Norge nå lavere enn de var ved regjeringsskiftet i 2013. Utslippene i ikke-kvotepliktig sektor har gått ned hvert år i denne stortingsperioden.

– Når vi tidligere har sett nedgang i utslippene i enkelte år, har det som regel vært på grunn av økonomiske forhold, som finanskrisen i 2008. At utslippene i 2016 gikk ned skyldes i hovedsak politiske grep Venstre har fått gjennomslag for, spesielt økt bruk av biodrivstoff i veitrafikken og redusert bruk av fossile brensler på norsk sokkel, fortsetter Elvestuen.

– Det skal alltid lønne seg å ta miljøvennlige valg, sier Ola Elvestuen

I følge SSB ble det i 2016 solgt mer bensin og diesel enn i 2015, men innblandingen av biodiesel og bioetanol gjør at utslippene fra norske biler likevel går ned med 3,6 prosent. Den samlede innblandingen mer enn doblet seg fra 2015 til 2016, fra 4,5 prosent til 11 prosent, opplyser SSB på sine nettsider.

– Det er all grunn til å glede seg over tallene SSB nå har lagt frem, men det er fremdeles langt igjen for å nå de langsiktige klimamålene våre. Derfor er det viktig at vi forsterker virkemidlene år for år, slik Venstre har jobbet for i denne perioden. Å kutte utslipp slik at vi kan unngå katastrofale klimaendringer er en av de viktigste politiske oppgavene vi står overfor, og Venstre vil fortsette å kjempe for et mer miljøvennlig samfunn der det alltid lønner seg å ta grønne valg i hverdagen, avslutter Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**