Ja til flere nye, varige gründerarbeidsplasser

Morten Skandfer
Morten Skandfer, Foto: Sveinung Bråthen

Sammen med Regjeringen legger vi nå et viktig grunnlag for at flere kan starte for seg selv ved at rammevilkårene for gründere og oppstartsselskaper bedres betraktelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2017 inneholder en stor satsing på gründere. Dette er viktig for svært mange skapende nordmenn som brenner for å skape nye varige arbeidsplasser over hele landet ikke minst i vår egen region. Det er kritisk viktig å lykkes med dette når mange oljearbeidsplasser skal erstattes i årene fremover. Flere av forslagene som regjeringen fremmer, er forslag som Venstre har stått alene om de siste ti årene, og nå har fått gjennomslag for. Det er gode nyheter for selvstendig næringsdrivende og oppstartbedrifter som nå får bedre sosiale rettigheter og bedre muligheter til å skaffe seg private investorer.

Det er nemlig stort behov for flere private investorer som går inn med penger før bedriften kommer skikkelig inn på markedet. Oppstartsfasen er gjerne den mest krevende fasen for nye bedrifter, uansett om det er en innovasjonsbedrift eller en lokal frisørsalong. Likevel har de fleste offentlige støtteordningene kommet senere, etter at bedriften er etablert i markedet. Det har Venstre lenge foreslått å gjøre noe med, og nå får vi endelig gjennomslag for det.

Et annet forslag i RNB som vi i Venstre gleder oss over at kommer på plass, er endringer i regelverket for privat pensjonssparing. Det vil styrke det sosiale sikkerhetsnettet for de som skaper morgendagens arbeidsplasser. Og det gjør det mer attraktivt å ta sjansen på å skape en ny bedrift.

Regjeringens forslag til revidert budsjett viser at Venstre har gjennomslag på Stortinget. Sammen med Regjeringen legger vi nå et viktig grunnlag for at flere kan starte for seg selv ved at rammevilkårene for gründere og oppstartsselskaper bedres betraktelig. Slik legges det bedre til rette for flere bedrifter og nye arbeidsplasser.

Disse gjennomslagene viser viktigheten av et fortsatt borgerlig flertall og ikke minst Venstres rolle i et slikt samarbeid. Venstre har også flere andre forslag til behandling i Stortinget som vil gjøre hverdagen enklere for landets småbedrifter. Ikke minst er det på høy tid at vi får bedret sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende. Venstre arbeider for gjennomslag for disse i forhandlingene om RNB. Regjeringens forslag til RNB er et godt utgangspunkt for disse forhandlingene som nå skal skje på Stortinget, og vi er glade for at regjeringen har lyttet til flere av de forslagene vi har fremmet for å legge til rette for alt folk over hele landet skal kunne skape flere arbeidsplasser.

Morten Skandfer
Stortingskandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**