I bystyret i kveld – Nettverk mot radikalisering

Debatt i bystyret i går, mandag 22 mai. Innlegg av Annamaria Gutierrez.

Ordfører,

Venstre støtter opp medlemskapet i Nordic Safe cities og anerkjenner at strategisk arbeid for å motvirke radikalisering er viktig.

Men personlig er jeg usikker på om vi har rekkefølgen helt riktig.

Radikalisering er vel ikke spørsmålet som må løses. Derimot er det resultatet av noe. Det er resultatet av manglende integrering. Resultatet av manglende rollemodeller. Resultatet av at man føler seg utenfor. Det er resultatet av mobbing, av lite toleranse i hverdagene. Resultatet av en ikke finner mening med sitt liv. Resultatet av arbeidsledighet. Kommunal boligpolitikk.

Og nei, jeg tenker ikke bare på fremmedkrigere. Selv om dokumentene i denne saken kan leses som om de omtaler dem og oss. Innvandrere og de som var her først.

Toleranse og radikalisering har mye bredere aspekter enn så.

Og for å illustrere det må jeg nevne en av byene som ble brukt som en god eksempel på hvordan man kan lære innvandrere om ytringsfrihet: Kristiansand. Prosjektet ble omtalt med gode ord i rapporten, men Kristiansand er også byen der den Nordiske Motstandsbevegelsen er svært aktiv. Men det blir ikke nevnt.

Hvordan kan vi sikre ytringsfrihet og trygghet når i samme by Den Nordiske Motstandsbevegelsen i fjor trakasserte LBHT samfunnet under Skeive Sørlandsdager i regi av FRI og har tatt bilder av deltakerne, noe som FRI fryktet at det vil bli brukt senere i høyreekstreme propaganda?

Og vi må kunne si at dette er radikalisering også. Så vi i Venstre håper at nettverket vil tematisere konkrete tiltak rettet mot høyreradikaliseringen også.

For ekstremisme er ekstremisme. Uansett hvem som utøver det.

Terrorisme er terrorisme. Uansett.

Om du heter Ali eller Anders.

Og intoleranse er intoleranse. Uansett. Om du er 17 eller 70 år.

Så vi i Venstre ønsker dette nettverksarbeidet lykke til, men vi inderlig håper at fokuset av samlingene blir bredere og omfatter alle aspekter av dette vanskelige temaet. Både når det gjelder målgruppen til fremtidige tiltak og når det gjelder innhold.

Og når det gjelder innhold så må jeg bare konstatere at det er leit at denne saken ikke har vært innom Kommunalstyret for Kultur og Idrett før den kom ti Bystyret. Og det sier jeg ikke på grunn av det er utvalget jeg leder, men det er på grunn av at mange av eksemplene slik som Fargespill fra Bergen bruker kultur for å motvirke radikalisering. Bibliotek, kulturarrangementer, musikk og fotball gir innhold og arena for de gode opplevelsene tvers aldre, etnisitet og legning.

Så jeg håper at dette nettverksarbeidet blir ikke bare en levekårs- eller oppvekstsak framover.

Ordfører, trygge byer er ikke resultatet. Det er utgangspunktet. Trygge for meg med innvandrerbakgrunn og trygge for alle, ordfører.

Takk.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**