Solide Venstre-seiere i det bystyret godkjente byvekstavtalen

Jan Erik Søndeland (V) hyller de mange Venstre-seirene i byvekstavtalen.

I kveldens bystyremøte ble den såkalte “byvekstavtalen for Nord-Jæren” vedtatt – en avtale som inneholdt en rekke gjennomslag for Venstre innen miljøvennlig transportinfrastruktur. Jan Erik Søndeland (V) holdt Venstres innlegg i saken, som du kan lese i sin helhet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Spesielt gledelig er det at vi i byvekstavtalen finner en stor Venstre-seier, nemlig en utredning av et høyhastighets skinnegående transporttilbud som skal inkludere Ullandhaug. Venstre gikk til valg på dette i 2015, vi fikk det vedtatt på fylkestinget i 2016 og vi vedtar det på Stortinget i 2017.

Ordfører,

byvekstavtalen er et av de viktigste dokumentene i operasjonaliseringen av den helt nødvendige omstillingen vi nå gjennomfører for transportsystemet på Nord-Jæren.

Det er denne avtalen som gjør oss i stand til å oppgradere samferdselsinfrastrukturen vår slik at det i langt større grad vil lønne seg å velge miljøvennlig. Det er nettopp dette som må til for at Nord-Jæren skal ta sin del av ansvaret for at Norge oppfyller sine klimaforpliktelser.

Men byvekstavtalen og bypakke Nord-Jæren er imidlertid ikke bare et grep for å få ned klimagassutslippene. Det er og et grep for å styrke regionens konkurransekraft, for å effektivisere den lokale samfunnsøkonomien og kommuneøkonomien:

  • Når vi flytter reiseandeler over på buss/sykkel/gange reduserer vi belastningen på veinettet. Det gjør at gjenværende bilister kommer hurtigere frem, at oppgraderings- og vedlikeholdsbehovet blir mindre og vi får en mer energieffektiv persontransport samlet sett.
  • Avtalen gjør det óg mulig å bygge et bedre veinett for næringstransport, noe som vil kunne redusere logistikkostnadene for næringslivet vårt.
  • Byvekstavtalen gir oss bedre folkehelse, noe som vil gi store besparelser i både statlig og kommunalt helsevesen. Vi er alle enige om at vi må redusere utgiftene i levekårssektoren i kommunen. Byvekstavtalen vil indirekte bidra også til dette.

Spesielt gledelig er det at vi i byvekstavtalen finner en stor Venstre-seier, nemlig en utredning av et høyhastighets skinnegående transporttilbud som skal inkludere Ullandhaug. Venstre gikk til valg på dette i 2015, vi fikk det vedtatt på fylkestinget i 2016 og vi vedtar det på Stortinget i 2017.

Til de som er bekymret for at ikke staten betaler nok, vil jeg minne om at når vi startet å planlegge bybane og bussveien, hadde vi ikke én eneste krone i statlige støtte. Så er det Venstre som hittil har presset på i Stortinget for å få opp andelen statlige midler. I dag er den altså blitt 50 %, og i fremtiden håper jeg vi lykkes i å presse dette videre opp til 70 %.

Jan Erik Søndeland (V) hyller de mange Venstre-seirene i byvekstavtalen.

Men! Den avtalen vi idag slutter oss til har allerede fått et historisk høyt støttenivå til kollektivutbygging, med mangfoldige milliarder kroner i statlige midler. Det var Venstre som fikk opprettet den statlige sykkelbelønningsordningen og nå vil vi også få over en milliard i tilskudd til sykkelekspressveien etter hvert. Alt dette er vesentlig mer enn hva forrige bompakke ga oss da de rødgrønne styrte landet.

Med andre ord: Venstre har virkelig dratt opp det statlige støttenivået de siste fire årene når vi har påvirket i Stortinget, og vi vil fortsette å kjempe for enda mer.

Venstre har nå programfestet 70% statlig kollektivfinansiering i storbyene, så hvis Venstre gjør et godt valg, er mulighetene svært gode for at byvekstavtalen vil bli enda bedre for Stavanger og Nord-Jæren når den skal reforhandles igjen allerede i 2018.

Takk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**