Forskrift om åpen brenning av avfall og brenning av avfall i småovner i Stavanger kommune

Debatt i bystyret i går, mandag 22 mai. Innlegg av Rune Askeland.

Ordfører,

Det kjennes helt naturlig at Askeland snakker om bålbrenning i denne sal

Venstre takker administrasjonen for et grundig arbeid.

Vi er positiv til at en i stor grad hensyntar de høringsinnspillene som kommunen har mottatt.

De faglige innspillene er entydige – det er riktig med en slik lokal forskrift.

Jeg skal ikke holde et flammende innlegg om hvorfor vi i størst mulig grad bør samle inn avfall og overlate håndteringen til Ivar, eller hvorfor bråtebrenning av avfall i stor grad er unødvendig – det fremkommer klart i saken.

Vi snakker om forurensende utslipp,

vi snakker om materiale som har en stor ressurs verdi både som energigjenvinning, materialgjenvinning, kompost osv.

Gode råvarer som går opp i røyk.

Når Sandnes har innført en forskrift også på grunn av naboer som plagest av røyk, så er det all grunn til å ta dette på alvor i en større og tettere by.

Vi i Venstre mener at det er riktig at vi sier noe om hvordan vi i kommunen skal håndtere dette. Det er riktig av vi lager en forskrift som er tilpasset kommunen vår og ikke kun lar forurensningsloven styre oss. Det ville være noe rart om sentrale myndigheter skal regulere St.Hans bålene våre.

Dette er en streng forskrift, det er vi klar over. Vi mener samtidig at den er godt tilpasset byen vår.

Det kan komme opp uforutsette ting fremover og samtidig skal vi inn i en ny kommune i lag med Rennesøy og finnøy, derfor foreslår vi følgende

Samtidig så er vi enig i tilbakemeldingen fra Ivar at vi må hensynta vår nye kommune som vil inkludere Rennesøy og Finnøy. Det ivaretar vi i forslag til et nytt punkt 3.

Vedtaket som fikk flertall:

Forskriften evalueres innen høsten 2019. Dette både av hensyn til en generell evaluering og til nye Stavanger Kommune. Det er naturlig at forskriften gjeldene fra 1 januar 2020 utarbeides i samarbeid med Rennesøy og Finnøy kommuner.

I evalueringen må det vurderes om forskriften skal unnta LNF-områder og/eller områder utenfor tettbygdestrøk.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**