OSLO VENSTRE SØKER VALGKAMPMEDARBEIDER (snarlig oppstart)

Ville du jobbe for at Venstre vinner valget? Er du en entusiastisk person som er interessert i samfunn og politikk?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Oslo Venstre søker en medarbeider i 100 prosent stilling, som kan være med på gjennomføringen av valgkampanjen i perioden fra midten av juni til midten av september 2017.

Vi søker deg som kan bidra til at organisasjonen holder et høyt aktivitetsnivå i Oslo og bydelene, og som kan bistå med valgkampaktiviteter, som rushtidsaksjoner, stands, dørbankaksjoner med mer.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • bistå lokallag med forberedelse og praktisk gjennomføring av aktiviteter
 • praktisk organisering av en del av Oslo Venstres valgkampaktiviteter, herunder oppfølging og mobilisering av frivillige til aktiviteter
 • administrative oppgaver
 • svare på eksterne og interne henvendelser
 • håndtering av medlemsregisteret

Egenskaper som vil bli vektlagt hos søker

 • evne til å jobbe selvstendig og være selvgående
 • gjennomføringsevne
 • ordenssans
 • erfaring fra organisasjonsarbeid
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • gode sosiale egenskaper og samarbeidsevner

Arbeidstiden er fleksibel, men knyttet til arbeidsoppgavene slik at deltakelse på møter (kveld/helg) må påregnes. Lønn etter avtale. Kontorplass på Venstres Hus ved Youngstorget midt i Oslo sentrum. Du vil få en spennende arbeidserfaring i en hektisk valgkampperiode sammen med resten av valgkampteamet til Oslo Venstre.

Søknad med kortfattet CV sendes snarest til [email protected], og senest 1. juni 2017. Vi vurderer søknader fortløpende og aktuelle kandidater kalles inn til intervju. Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen, kan du ta kontakt med sekretariatsleder Joke Verwaard på e-post [email protected] eller telefon 97408428.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**