De vil robotisere kommunen

Artikkel fra Stavanger Aftenblad. Skrevet av Torkel Anstensrud Schibevaag

Hvordan kan roboter gjøre Stavanger kommune raskere og bedre for innbyggerne? Det ønsker politikerne finne svaret på.

KrFs Anne Kristin Bruns og Venstres Jan Erik Søndeland ber rådmannen finne løsninger for å effektivisere kommunen med roboter.

– Den klare målsettingen bør være at Stavanger skal være blant de beste, om ikke den beste, kommunen i landet på å nytte roboter og kunstig intelligens i offentlig forvaltning, sier Jan Erik Søndeland.

Han har latt seg imponere av det lokale selskapet Boost AI, som uttaler at de har verdensledende teknologi. I tillegg ramser han opp selskaper som Lyse (Altibox), CapGemini, Accenture og EVRY

– Ofte går det private næringslivet i front ved bruk av ny teknologi, men når vi har et sterkt lokalt miljø innen denne næringen, er det naturlig at vi som vertskommune benytter oss av deres kompetanse i vår forvaltning. Det er ingen grunn til at vi skal vente, her må vi henge oss på med engang, sier Jan Erik Søndeland (V).

Vil nytte digitaliseringsfond

Mandag skal Kommunalstyret for Finans i Stavanger kommune ha heldagsmøte med rådmann og kommuneledelse for å diskutere økonomi, effektivisering og digitalisering. De to politikerne har i den sammenheng stilt rådmannen spørsmål om hvor robotisering og kunstig intelligens vil gjøre størst nytte og om det kan være aktuelt å starte opp pilotprosjekter.

– Med kommunens nylig opprettede digitaliseringsfond på 100 millioner kroner, som kanskje kommer til å vokse ytterligere, vil det være naturlig å bruke en andel på den fremste teknologien som finnes, sier Søndeland.

– Vi ser at denne type teknologi gir positive effekt på arbeidsmiljø og trivsel. Som kommune bør vi ikke ligge på etterskudd, men se muligheter på hvordan vi kan nytte teknologien, legger Bruns til.

Håndtere byggesøknader

Selv om de ber rådmannen om innspill, ser de allerede muligheter for å ta roboter i bruk.

– Et anslag fra Kommunaldepartementet viser at 80 prosent av byggesøknadene kan håndteres av en robot. 20 prosent av søknadene på landsbasis inneholder feil. Da er det dumt å sende inn papirer, for senere å få beskjed om det er gjort en feil i søknadsprosessen. Her kan roboter gi både innbyggere og saksbehandlere enklere vilkår, forklarer Søndeland.

Andre konkrete arbeidsoppgaver for roboter foreslår de kan være kommunale utbetalinger og regulering av energiforbruk.

– Teknologien kan gjøre at vi blir raskere og slipper å bruke tid på unødvendige ting. Vi er en service institusjon for innbyggerne våre, men vi kan bli enda bedre på de oppgavene vi leverer. Det er viktig å se muligheter for hvordan innbyggerne kan komme lettere i kontakt med de instansene de søker, sier Bruns.

Hun påpeker at det ikke er snakk om fysiske roboter, men programvare i datamaskiner.

– Samtidig skal vi ivareta det menneskelige aspektet. Folk lurer på om roboter skal erstatte mennesker, men det er ikke poenget. Robotene skal supplere og bistå de kommunalt ansatte, forteller KrF-politikeren.

 

Millioninvestering

Mandag starter de to det formelle arbeidet for å digitalisere Stavanger ytterligere. De er klare på at kommunen ikke må bli stående igjen på perrongen når toget forlater stasjonen, om de skal følge opp smartby-satsingen og være i forkant.

– La oss bruke noen millioner på robotisering. Vi må bygge nye næringer for fremtiden. Ønsker vi en kommune som skal være god på IT, så må vi gå i front og gjøre det lille ekstra, sier Søndeland.

– I tillegg kan denne satsingen være svært relevant om kommunen må gjennom en omstilling, hvis skatteinntektene blir redusert i fremtiden, legger Venstre-politikeren til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**