Koding må inn i skolen

Bystyret skal vedta plan for digitalisering, men Venstre savner et løft også for elevene. På bakgrunn av dette foreslår vi derfor at koding/programmering innarbeides i digitaliseringsstrategien, og tilbys som valgfag i ungdomsskolen så fort det er anledning til det.

I dag defineres digitale ferdigheter i skolen alt for snevert og det handler for det meste om mediekonsum og enkel medieproduksjon. Vi er midt i en digital revolusjon som vil endre hvordan vi lærer, hvordan vi jobber og hvordan vi lever. På forholdsvis kort tid vil jobber forsvinne pga. automatisering, mens det skapes nye jobber som vil være basert på IKT-kompetanse. Lillesand kommune har gjort en god innen åpenhet og digitalisering hittil, men vi må også sikre oss at dagens barn og unge får mulighet til å tilegne seg kompetanse som vil være et viktig konkurransefortrinn i framtida.

Verden går så raskt framover at vi ikke bør vente på forsøk med koding. Venstre mener at digitaliseringsstrategien mangler et punkt om programmering/koding i skolen, og vi tror at programmering som valgfag både kan øke interesse og kompetanse i ungdomsskolen.

Vi ser at mange barn blir introdusert til informasjonsteknologi veldig tidlig og får stor tilgang på det gjennom oppveksten. Men mange barn får det ikke, og for å jevne det ut og sørge for en stor faglighet, handler det om å løfte det inn i skolen. Norge er helt i front på bruken av IKT, men vi er ikke i nærheten på utdannelse og det å skape arbeidsplasser av dette.

Programmering handler om å forstå datamaskiners logikk, kodenes gramatikk. Selv om de fleste av oss ikke skal bli programmere er det viktig i alle deler av samfunnet å ha en forståelse for hvordan den digitale verden henger sammen.

IT-sektoren i seg selv er Norges tredje største, like stor som landbruk og fiskerisektoren til sammen. Den er også enormt produktiv og skaper mer verdiskapning enn de fleste andre. Organisasjoner som «Lær Kidsa Koding» er allerede i gang med programmeringskurs for barn rundt om i landet, men dette må inn i skolen sånn at det er tilgjengelig for alle.

Fram til mai har det kun vært 53 utvalgte kommuner som har fått lov til å være med på kunnskapsdepartmentets forsøk med koding i skolen. Ingen av disse ligger på Agder. Men for 2,5 uke siden åpnet kunnskapsministeren for at flere kommuner kunne bli med i prosjektet.

Til nå har det vært slik at dette valgfaget bare kan gjennomføres på de skolene i de kommunene som har fått innvilget deltaking i forsøket. Utdanningsdirektoratet har fått mange forespørsler i etterkant fra kommuner om å bli med i forsøket etter at det startet opp. Med bakgrunn i blant annet dette vil det bli mulighet for skoler som vil ta i bruk læreplanen i valgfag programmering om at de kan gjøre dette for egen kostnad fra skolestart høsten 2017, skrev Kunnskapsdepartmentet nylig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**