Derfor har Drammen Venstre ikke varaordføreren

Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet ble i går valgt til varaordfører i perioden Yousuf Gilani er innvilget permisjon, ut september. I samarbeidsavtalen med Krf, Høyre og FrP heter det at Venstre skal ha varaordfører. Her er grunnen til at det ikke ble sånn i permisjonsperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Varaordføreren skal velges blant formannskapets medlemmer. Venstre har i permisjonsperioden ikke representasjon i formannskapet.

I en tidsbegrenset permisjon – altså en permisjon som ikke går ut resten av valgperioden – vil valgte varaer rykke inn på Gilanis plasser i råd og utvalg, inkludert formannskapet.

Venstre har delt varaliste med Høyre og Krf. I dette tilfellet rykker Fredrik Haaning fra Høyre inn på Venstres plass i formannskapet – og Venstre har derfor ikke representanter som kan velges til varaordførervervet i Gilanis permisjonstid.

Ved en permisjon ut resten av valgperioden, ville Venstre hatt krav på posisjonene Gilani er valgt til, inkludert formannskapet, jf. kommuneloven § 16:

”Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte.”

Varaordførervervet er regulert særskilt i kommuneloven. Her må det foretas nyvalg ved en eventuell endelig fratreden. I samarbeidsavtalen står det imidlertid at Venstre skal ha varaordfører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**